Biuletyn Informacji Publicznej Status prawny jednostki - Sąd Okręgowy w Siedlcach

Sąd Okręgowy w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 19.12.2018, 14:16

Status prawny jednostki

 

 Sąd Okręgowy w Siedlcach jest sądem powszechnym.Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.  


Sąd Okręgowy w Siedlcach utworzony został w 1975 r. na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 1975 r., Nr 18. poz. 99), jako sąd wojewódzki z tymczasową siedzibą w Mińsku Mazowieckim. W 1985 r. siedzibę sądu wojewódzkiego przeniesiono do Siedlec. W 1998 r. w związku z reformą administracyjną państwa, Sąd Wojewódzki w Siedlcach przemianowano na Sąd Okręgowy w Siedlcach.


Sąd Okręgowy w Siedlcach, jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2002 r. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.) obejmuje swoim obszarem właściwości 5 sądów rejonowych:

  1. Sąd Rejonowy w Garwolinie,

  2. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim,

  3. Sąd Rejonowy w Siedlcach,

  4. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim,

  5. Sąd Rejonowy w Węgrowie.

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ze zmianami

Pozostałe regulacje prawne znajdują się na stornie Ministerstwa Sprawiedliwości pod niżej podanym adresem:

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/akty-prawne-regulujace-funkcjonowanie-sadow/

 

 

Pod względem finansowym Sąd Okręgowy w Siedlcach stanowi jednostkę budżetową Skarbu Państwa.

       

 

Metadane

Data publikacji 01.01.2013
Data modyfikacji 06.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Sokólski
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj
©1999-2018 Sąd Okręgowy w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL