Sąd Okręgowy w Siedlcach

https://www.siedlce.so.gov.pl/sos/aktualnosci/11421,Komunikat-w-sprawie-lekarzy-sadowych.html
2021-01-20, 11:36

Komunikat w sprawie lekarzy sądowych

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 16.04.2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r.  poz. 695) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. poz. 849, z 2008r. poz. 293 oraz z 2011 r. poz. 622).

Metadane

Data publikacji : 21.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny

Opcje strony