Sąd Okręgowy w Siedlcach

https://www.siedlce.so.gov.pl/sos/aktualnosci/11643,INFORMACJA-O-BIEGU-TERMINOW-PROCESOWYCH-I-TERMINOW-SADOWYCH.html
2020-07-06, 18:10

INFORMACJA O BIEGU TERMINÓW PROCESOWYCH I TERMINÓW SĄDOWYCH

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 68 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 15 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 875) od dnia 23 maja 2020 roku zaczną biec terminy procesowe i terminy sądowe, których bieg został wstrzymany na podstawie art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374 ze zm.).

Terminy, które uległy zawieszeniu, będą biegły w dalszym ciągu, te zaś, które nie rozpoczęły biegu, zaczną biec od początku.

Metadane

Data publikacji : 19.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Sądu Iwona Pawlukowska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny

Opcje strony