Sąd Okręgowy w Siedlcach

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikat w sprawie zmiany lokalizacji spraw

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą lokalizacji dwóch Wydziałów Cywilnych Sądu Okręgowego w Siedlcach  I i V sprawy wyznaczone do rozpoznania w budynku A i C w terminie od 12 października 2020 roku zostają przeniesione do innych sal rozpraw wg poniższego wykazu. Sprawy wyznaczone w sali nr A II Wydziału Karnego od 12 października 2020r. będą rozpoznawane w sali nr VI.

I Wydział Cywilny
V Wydział Cywilny Odwoławczy
lp.
 termin rozprawy
sygnatura sprawy
obecny numer sali rozpraw w budynku C i A
 nowy numer  sali rozpraw w budynku B
lp.
 termin rozprawy
sygnatura sprawy
obecny numer sali rozpraw w budynku C i A
 nowy numer  sali rozpraw w budynku B
1
12.10.2020
I C 1419/19
B
XI
1
13.10.2020
V Ca 338/20
B
VII
2
12.10.2020
I C 153/20
B
XI
2
13.10.2020
V Ca 285/20
B
VII
3
12.10.2020
I C 171/20
B
XI
3
13.10.2020
V Ca 164/20
B
VII
4
12.10.2020
I C 442/20
B
XI
4
15.10.2020
V Ca 335/19
B
VII
5
12.10.2020
I C 293/20
B
XI
5
15.10.2020
V Ca 120/20
B
VII
6
12.10.2020
I C 180/20
B
XI
6
15.10.2020
V Ca 170/20
B
VII
7
12.10.2020
I C 923/19
C
VIII
7
15.10.2020
V Ca 123/20
B
VII
8
12.10.2020
I C 626/20
C
VIII
8
15.10.2020
V Ca 235/20
B
VII
9
12.10.2020
I C 881/19
C
VIII
9
15.10.2020
V Ca 310/20
B
VII
10
12.10.2020
I C 1189/19
C
VIII
10
20.10.2020
V Ca 703/19
B
VII
11
12.10.2020
I C 935/18
C
VIII
11
20.10.2020
V Ca 718/19
B
VII
12
12.10.2020
I C  205/20
2
X
12
20.10.2020
V Ca 378/19
B
VII
13
12.10.2020
I C 212/20
2
X
13
20.10.2020
V Ca 759/19
B
VII
14
12.10.2020
I C 207/20
2
X
14
22.10.2020
V Ca 339/20
B
VII
15
12.10.2020
I C 228/20
2
X
15
22.10.2020
V Ca 271/20
B
VII
16
12.10.2020
I C 230/20
2
X
16
22.10.2020
V Ca 224/20
B
VII
17
12.10.2020
I C 239/20
2
X
17
22.10.2020.
V Ca 165/20
B
VII
18
12.10.2020
I C 942/14
2
X
18
22.10.2020
V Ca 418/20
B
VII
19
13.10.2020
I C 449/20
C
X
19
22.10.2020
V Ca 436/20
B
VII
20
13.10.2020
I C 822/17
C
X
20
27.10.2020
V Ca 210/20
B
VII
21
13.10.2020
I C 1068/18
C
X
21
27.10.2020
V Ca 386/20
B
VII
22
13.10.2020
I C 510/17
C
X
22
27.10.2020
V Ca 397/20
B
VII
23
13.10.2020
I C 95/20
C
X
23
27.10.2020
V Ca 385/20
B
VII
24
13.10.2020
I C 178/20
C
X
24
27.10.2020
V Ca 409/20
B
VII
25
13.10.2020
I C 302/20
C
X
25
27.10.2020
V Ca 401/20
B
VII
26
13.10.2020
I C 576/20
C
X
26
29.10.2020
V Ca 374/20
B
VII
27
15.10.2020
I C 569/19
C
X
27
29.10.2020
V Ca 176/20
B
VII
28
15.10.2020
I C 250/20
C
X
28
29.10.2020
V Ca 257/20
B
VII
29
15.10.2020
I C 335/20
C
X
29
29.10.2020
V Ca 366/20
B
VII
30
15.10.2020
I C 1256/19
C
X
30
29.10.2020
V Ca 443/20
B
VII
31
15.10.2020
I Ns 134/20
C
X
31
29.10.2020
V Ca 433/20
B
VII
32
15.10.2020
I C 1540/17
C
X
32
29.10.2020
V Ca 341/20
B
VII
33
16.10.2020
I C 564/20
2
VIII
33
03.11.2020
V Ca 112/20
B
VII
34
16.10.2020
I C 243/20
2
VIII
34
03.11.2020
V Ca 31/20
B
VII
35
16.10.2020
I C 791/20
2
VIII
35
03.11.2020
V Ca 61/18
B
VII
36
16.10.2020
I C 793/20
2
VIII
36
03.11.2020
V Ca 811/19
B
VII
37
16.10.2020
I C 984/17
2
VIII
37
03.11.2020
V Ca 704/19
B
VII
38
16.10.2020
I C 322/19
C
IX
38
05.11.2020
V Ca 256/19
B
VII
39
16.10.2020
I C 372/20
B
X
39
05.11.2020
V Ca 839/19
B
VII
40
16.10.2020
I C 420/18
B
X
40
05.11.2020
V Ca 790/19
B
VII
41
16.10.2020
I C 211/19
B
X
41
10.11.2020
V Ca 479/20
B
VII
42
16.10.2020
I C 1344/19
B
X
42
10.11.2020
V Ca 163/19
B
VII
43
16.10.2020
I C 734/18
B
X
43
10.11.2020
V Ca 441/20
B
VII
44
16.10.2020
I C 1301/11
B
X
44
10.11.2020
V Ca 782/19
B
VII
45
16.10.2020
I C 564/20
C
VIII
45
10.11.2020
V Ca 156/20
B
VII
46
16.10.2020
I C 243/20
C
VIII
46
10.11.2020
V Ca 480/20
B
VII
47
16.10.2020
I C 791/20
C
VIII
47
12.11.2020
V Ca 93/20
B
VII
48
16.10.2020
I C 793/20
C
VIII
48
12.11.2020
V Ca 781/20
B
VII
49
16.10.2020
I C 984/17
C
VIII
49
12.11.2020
V Ca 620/20
B
VII
50
20.10.2020
I C 175/20
2
X
50
12.11.2020
V Ca 367/20
B
VII
51
20.10.2020
I C 176/20
2
X
51
17.11.2020
V Ca 292/20
B
VII
52
20.10.2020
I C 199/20
2
X
52
17.11.2020
V Ca 301/20
B
VII
53
20.10.2020
I C 195/20
2
X
53
17.11.2020
V Ca 404/20
B
VII
54
20.10.2020
I C 424/20
2
X
54
17.11.2020
V Ca 333/20
B
VII
55
20.10.2020
I C 476/20
2
X
55
19.11.2020
V Ca 195/20
B
VII
56
20.10.2020
I C 1096/19
C
VIII
56
24.11.2020
V Ca 450/20
B
VII
57
20.10.2020
I C 1111/18
C
VIII
57
24.11.2020
V Ca 449/20
B
VII
58
20.10.2020
I C 261/19
C
VIII
58
26.11.2020
V Ca 287/20
B
VII
59
20.10.2020
I C 720/20
C
VIII
 
 
 
 
 
60
20.10.2020
I C 842/16
C
VIII
 
 
 
 
 
61
21.10.2020
IC 1092/18
2
IX
 
 
 
 
 
62
21.10.2020
IC 1211/12
2
IX
 
 
 
 
 
63
21.10.2020
IC 180/19
2
IX
 
 
 
 
 
64
21.10.2020
1217/19
B
IX
 
 
 
 
 
65
21.10.2020
I C 319/20
B
IX
 
 
 
 
 
66
21.10.2020
I C 343/20
B
IX
 
 
 
 
 
67
21.10.2020
I C 266/20
B
IX
 
 
 
 
 
68
21.10.2020
I C 305/20
B
IX
 
 
 
 
 
69
21.10.2020
I C 258/20
B
IX
 
 
 
 
 
70
21.10.2020
I C 1092/18
2
IX
 
 
 
 
 
71
21.10.2020
I C 1211/12
2
IX
 
 
 
 
 
72
21.10.2020
I C 180/19
2
IX
 
 
 
 
 
73
21.10.2020
I C 1217/19
B
IX
 
 
 
 
 
74
21.10.2020
I C 319/20
B
IX
 
 
 
 
 
75
21.10.2020
I C 343/20
B
IX
 
 
 
 
 
76
21.10.2020
I C 266/20
B
IX
 
 
 
 
 
77
21.10.2020
I C 305/20
B
IX
 
 
 
 
 
78
21.10.2020
I C 258/20
B
IX
 
 
 
 
 
79
22.10.2020
I C 501/20
2
X
 
 
 
 
 
80
22.10.2020
I C 509/20
2
X
 
 
 
 
 
81
22.10.2020
I C 1224/18
2
X
 
 
 
 
 
82
22.10.2020
I C 296/19
2
X
 
 
 
 
 
83
22.10.2020
I C 1077/19
2
X
 
 
 
 
 
84
22.10.2020
I C 720/18
C
VIII
 
 
 
 
 
85
22.10.2020
I C 527/19
C
VIII
 
 
 
 
 
86
22.10.2020
I C 581/20
C
VIII
 
 
 
 
 
87
22.10.2020
I C 666/17
C
VIII
 
 
 
 
 
88
26.10.2020
IC 604/20
B
IX
 
 
 
 
 
89
26.10.2020
IC 585/19
B
IX
 
 
 
 
 
90
26.10.2020
IC 552/20
B
IX
 
 
 
 
 
91
26.10.2020
IC 338/19
B
IX
 
 
 
 
 
92
26.10.2020
IC 262/20
B
IX
 
 
 
 
 
93
26.10.2020
I C 292/20
C
VIII
 
 
 
 
 
94
26.10.2020
I C 117/20
C
VIII
 
 
 
 
 
95
26.10.2020
I C 438/19
C
VIII
 
 
 
 
 
96
26.10.2020
I C 649/20
C
VIII
 
 
 
 
 
97
26.10.2020
I C 987/18
C
VIII
 
 
 
 
 
98
26.10.2020
I C 933/19
2
X
 
 
 
 
 
99
26.10.2020
I C 947/19
2
X
 
 
 
 
 
100
26.10.2020
I C 1005/19
2
X
 
 
 
 
 
101
26.10.2020
I C 687/19
2
X
 
 
 
 
 
102
26.10.2020
I Co 67/19
2
X
 
 
 
 
 
103
26.10.2020
I C 604/20
B
IX
 
 
 
 
 
104
26.10.2020
I C 585/19
B
IX
 
 
 
 
 
105
26.10.2020
I C 552/20
B
IX
 
 
 
 
 
106
26.10.2020
I C 338/19
B
IX
 
 
 
 
 
107
26.10.2020
I C 262/20
B
IX
 
 
 
 
 
108
28.10.2020
I C 116/20
C
VIII
 
 
 
 
 
109
28.10.2020
I C 921/19
C
VIII
 
 
 
 
 
110
28.10.2020
I C 694/20
C
VIII
 
 
 
 
 
111
28.10.2020
I C 880/19
C
VIII
 
 
 
 
 
112
28.10.2020
I C 1024/18
C
VIII
 
 
 
 
 
113
29.10.2020
I C 967/11
C
X
 
 
 
 
 
114
29.10.2020
I C 887/19
C
X
 
 
 
 
 
115
29.10.2020
I C 453/19
C
X
 
 
 
 
 
116
29.10.2020
I C 495/19
C
X
 
 
 
 
 
117
29.10.2020
I C 1178/19
C
X
 
 
 
 
 
118
30.10.2020
I C 310/20
C
VIII
 
 
 
 
 
119
30.10.2020
I C 326/20
C
VIII
 
 
 
 
 
120
30.10.2020
I C 344/20
C
VIII
 
 
 
 
 
121
30.10.2020
I C 309/20
C
VIII
 
 
 
 
 
122
30.10.2020
I C 1360/19
C
VIII
 
 
 
 
 
123
30.10.2020
I C 205/19
C
VIII
 
 
 
 
 
124
30.10.2020
I C 155/20
 
VIII
 
 
 
 
 
125
30.10.2020
I C 1383/19
2
VIII
 
 
 
 
 
126
30.10.2020
I C 310/20
C
VIII
 
 
 
 
 
127
30.10.2020
I C 326/20
C
VIII
 
 
 
 
 
128
30.10.2020
I C 344/20
C
VIII
 
 
 
 
 
129
30.10.2020
I C 309/20
C
VIII
 
 
 
 
 
130
30.10.2020
I C 1360/19
C
VIII
 
 
 
 
 
131
30.10.2020
I C 205/19
C
VIII
 
 
 
 
 
132
02.11.2020
IC 420/20
B
IX
 
 
 
 
 
133
02.11.2020
IC 320/20
B
IX
 
 
 
 
 
134
02.11.2020
IC 632/20
B
IX
 
 
 
 
 
135
02.11.2020
I C 143/19
2
X
 
 
 
 
 
136
02.11.2020
I C 539/20
2
X
 
 
 
 
 
137
02.11.2020
I C 1015/17
2
X
 
 
 
 
 
138
02.11.2020
I C 299/20
2
X
 
 
 
 
 
139
02.11.2020
I C 266/19
2
X
 
 
 
 
 
140
02.11.2020
I C 587/20
C
VIII
 
 
 
 
 
141
02.11.2020
I C 123/20
C
VIII
 
 
 
 
 
142
02.11.2020
I C 1262/19
C
VIII
 
 
 
 
 
143
02.11.2020
I C 711/20
C
VIII
 
 
 
 
 
144
02.11.2020
I C 420/20
B
IX
 
 
 
 
 
145
02.11.2020
I C 320/20
B
IX
 
 
 
 
 
146
02.11.2020
IC 632/20
B
IX
 
 
 
 
 
147
03.11.2020
I C 59/20
C
IX
 
 
 
 
 
148
03.11.2020
I C 354/20
C
IX
 
 
 
 
 
149
03.11.2020
I C 499/20
C
IX
 
 
 
 
 
150
03.11.2020
I C 355/20
C
IX
 
 
 
 
 
151
03.11.2020
I C 359/20
C
IX
 
 
 
 
 
152
03.11.2020
I C 200/19
C
VIII
 
 
 
 
 
153
03.11.2020
I C  422/19
C
VIII
 
 
 
 
 
154
03.11.2020
I C 840/19
C
VIII
 
 
 
 
 
155
03.11.2020
I C 955/19
C
VIII
 
 
 
 
 
156
03.11.2020
I C 1296/17
C
VIII
 
 
 
 
 
157
03.11.2020
I C 59/20
C
IX
 
 
 
 
 
158
03.11.2020
I C 354/20
C
IX
 
 
 
 
 
159
03.11.2020
I C 499/20
C
IX
 
 
 
 
 
160
03.11.2020
I C 355/20
C
IX
 
 
 
 
 
161
03.11.2020
I C 359/20
C
IX
 
 
 
 
 
162
05.11.2020
IC 435/17
2
IX
 
 
 
 
 
163
05.11.2020
IC 625/20
2
IX
 
 
 
 
 
164
05.11.2020
IC 277/20
2
IX
 
 
 
 
 
165
05.11.2020
IC 236/20
2
IX
 
 
 
 
 
166
05.11.2020
IC 361/20
2
IX
 
 
 
 
 
167
05.11.2020
IC 679/19
2
IX
 
 
 
 
 
168
05.11.2020
IC 1363/19
2
IX
 
 
 
 
 
169
05.11.2020
I C 435/17
2
IX
 
 
 
 
 
171
05.11.2020
I C 625/20
2
IX
 
 
 
 
 
172
05.11.2020
I C 277/20
2
IX
 
 
 
 
 
173
05.11.2020
I C 236/20
2
VIII
 
 
 
 
 
174
05.11.2020
I C 283/20
C
IX
 
 
 
 
 
175
05.11.2020
I C 361/20
2
IX
 
 
 
 
 
176
05.11.2020
I C 679/19
2
IX
 
 
 
 
 
177
05.11.2020
I C 1363/19
2
IX
 
 
 
 
 
178
05.11.2020
I C 1175/19
C
VIII
 
 
 
 
 
179
05.11.2020
I C 23/20
C
VIII
 
 
 
 
 
180
05.11.2020
I C 1415/19
C
VIII
 
 
 
 
 
181
05.11.2020
I C 989/19
C
VIII
 
 
 
 
 
182
05.11.2020
I C 996/18
C
VIII
 
 
 
 
 
183
09.11.2020
IC 875/17
B
IX
 
 
 
 
 
184
09.11.2020
I C 817/20
B
IX
 
 
 
 
 
185
09.11.2020
I C 735/20
C
VIII
 
 
 
 
 
186
09.11.2020
I C 1372/19
C
VIII
 
 
 
 
 
187
09.11.2020
I C 66/20
C
VIII
 
 
 
 
 
188
09.11.2020
I C 723/20
C
VIII
 
 
 
 
 
189
09.11.2020
I C 484/20
C
VIII
 
 
 
 
 
190
10.11.2020
I C 208/19
C
VIII
 
 
 
 
 
191
10.11.2020
I C 1108/17
C
VIII
 
 
 
 
 
192
10.11.2020
I C 385/20
C
VIII
 
 
 
 
 
193
10.11.2020
I C 409/20
C
VIII
 
 
 
 
 
194
10.11.2020
I C 1580/17
C
VIII
 
 
 
 
 
200
12.11.2020
I C 837/17
C
VIII
 
 
 
 
 
201
12.11.2020
I C 767/20
C
VIII
 
 
 
 
 
202
12.11.2020
I C 1207/19
C
VIII
 
 
 
 
 
203
12.11.2020
I C 1396/19
C
VIII
 
 
 
 
 
204
12.11.2020
I C 886/16
C
VIII
 
 
 
 
 
205
13.11.2020
I C 425/20
C
VIII
 
 
 
 
 
206
13.11.2020
I C 436/20
C
VIII
 
 
 
 
 
207
13.11.2020
I C 439/20
C
VIII
 
 
 
 
 
208
13.11.2020
I C 441/29
C
VIII
 
 
 
 
 
209
13.11.2020
I C 1047/19
C
VIII
 
 
 
 
 
215
16.11.2020
I C 406/20
C
VIII
 
 
 
 
 
216
16.11.2020
I C 1417/19
C
VIII
 
 
 
 
 
217
16.11.2020
I C 786/20
C
VIII
 
 
 
 
 
218
16.11.2020
I C 1075/19
C
VIII
 
 
 
 
 
219
16.11.2020
I C 486/20
C
VIII
 
 
 
 
 
220
17.11.2020
I C 461/18
C
VIII
 
 
 
 
 
224
17.11.2020
I C 760/17
B
X
 
 
 
 
 
225
17.11.2020
I C 130/17
C
X
 
 
 
 
 
226
17.11.2020
I C 461/18
C
VIII
 
 
 
 
 
227
17.11.2020
I C 177/20
C
VIII
 
 
 
 
 
228
17.11.2020
I C 1161/19
C
VIII
 
 
 
 
 
229
17.11.2020
I C 1430/19
C
VIII
 
 
 
 
 
230
18.11.2020
I C 1277/19
C
VIII
 
 
 
 
 
231
18.11.2020
I C 773/20
C
VIII
 
 
 
 
 
232
18.11.2020
I C 112/20
C
VIII
 
 
 
 
 
233
18.11.2020
I C 283/20
C
VIII
 
 
 
 
 
234
18.11.2020
I C 613/20
C
VIII
 
 
 
 
 
235
19.11.2020
IC 970/16
 
IX
 
 
 
 
 
236
19.11.2020
I C 834/19
C
VIII
 
 
 
 
 
237
19.11.2020
I C 127/20
C
VIII
 
 
 
 
 
238
19.11.2020
I C 1161/19
C
VIII
 
 
 
 
 
243
24.11.2020
I C 1126/19
C
VIII
 
 
 
 
 
244
24.11.2020
I C 103/20
C
VIII
 
 
 
 
 
245
24.11.2020
I C 1061/19
C
VIII
 
 
 
 
 
246
24.11.2020
I C 1259/16
C
VIII
 
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020
Data modyfikacji : 14.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry