Sąd Okręgowy w Siedlcach

 

Sąd Okręgowy w Siedlcach jest sądem powszechnym.Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.  


Sąd Okręgowy w Siedlcach utworzony został w 1975 r. na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 1975 r., Nr 18. poz. 99), jako sąd wojewódzki z tymczasową siedzibą w Mińsku Mazowieckim. W 1985 r. siedzibę sądu wojewódzkiego przeniesiono do Siedlec. W 1998 r. w związku z reformą administracyjną państwa, Sąd Wojewódzki w Siedlcach przemianowano na Sąd Okręgowy w Siedlcach.


Sąd Okręgowy w Siedlcach, jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2002 r. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.) obejmuje swoim obszarem właściwości 6 sądów rejonowych:

  1. Sąd Rejonowy w Garwolinie,

  2. Sąd Rejonowy w Łukowie,

  3. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim,

  4. Sąd Rejonowy w Siedlcach,

  5. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim,

  6. Sąd Rejonowy w Węgrowie.

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Pod względem finansowym Sąd Okręgowy w Siedlcach stanowi jednostkę budżetową Skarbu Państwa.

       

 

Metadane

Data publikacji : 01.01.2013
Data modyfikacji : 03.12.2019
Obowiązuje od : 01.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Cabaj
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry