Sąd Okręgowy w Siedlcach

Właściwość rzeczowa w sprawach karnych

Zgodnie z art. 25 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeksu postępowania karnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 534 z późn.zm.) Sąd Okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa:

  1. zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych,
  2. występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 210 § 2, art. 252, art. 253 § 2, art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego,
  3. występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego.

25 § 2.  K.p.k. Sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, może przekazać do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji, sprawę o każde przestępstwo, ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy.

Metadane

Data publikacji : 29.10.2021
Data modyfikacji : 29.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Olszewska Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry