Sąd Okręgowy w Siedlcach

https://www.siedlce.so.gov.pl/sos/dzialalnosc-sadu/zamowienia-publiczne/14448,Zpn-261-221-Swiadczenie-uslug-w-zakresie-kompleksowego-sprzatania-pomieszczen-i-.html
2021-12-05, 11:57

Zpn-261-2/21 „Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń i terenów zewnętrznych Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim"

Zpn-261-2/21 „Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń i terenów zewnętrznych Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim"

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMART PZP pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Dedykowany link do przedmiotowego postępowania: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=20074612

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu: https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Metadane

Data publikacji : 23.09.2021
Data modyfikacji : 23.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wnukowska Anna
Osoba udostępniająca informację:
Wnukowska Anna Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Wnukowska Anna

Opcje strony