Sąd Okręgowy w Siedlcach

Aktualnie znajdujesz się na:

Data (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

853
Sygnatura Data Sala Wydział Przewodniczący Status
II Ko 377/20 2020-10-27
12:00
4 II Wydział Karny Karol Troć
V Ca 759/19 2020-10-27
15:00
- V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
II Kow 1037/20 2020-10-27
12:30
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Kow 846/20 2020-10-27
09:30
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Kow 824/20 2020-10-27
10:00
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Ko 379/20 2020-10-27
12:30
4 II Wydział Karny Karol Troć
IV U 1049/19 2020-10-27
13:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II Kz 388/20 2020-10-27
11:00
4 II Wydział Karny Agata Kowalska
II Kow 702/20 2020-10-27
08:15
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Kow 939/20 2020-10-27
11:00
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Kow 1030/20 2020-10-27
12:00
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Kz 365/20 2020-10-27
08:50
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II Kow 1029/20 2020-10-27
10:15
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
V Kw 338/20 2020-10-27
12:30
- V Wydział Cywilny Odwoławczy Zofia Onisko
II Kow 992/20 2020-10-27
15:45
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Kow 1021/20 2020-10-27
15:00
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
V Kw 401/20 2020-10-27
14:45
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
V Ca 409/20 2020-10-27
14:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Michał Przeworski
II Kzw 309/20 2020-10-27
15:40
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II K 328/20 2020-10-27
14:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II Kop 19/20 2020-10-27
14:00
- II Wydział Karny Anita Kowalczyk - Makuła
V Ca 385/20 2020-10-27
13:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Michał Przeworski
IV U 936/19 2020-10-27
13:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
V Kw 386/20 2020-10-27
10:30
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Zofia Onisko
II Kz 387/20 2020-10-27
13:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II Kzw 254/20 2020-10-27
15:35
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
V Kw 418/20 2020-10-27
14:30
- V Wydział Cywilny Odwoławczy Michał Przeworski
II Kow 975/20 2020-10-27
09:00
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
IV U 893/19 2020-10-27
10:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II K 32/20 2020-10-27
09:30
1 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kow 875/20 2020-10-27
08:30
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Ko 365/20 2020-10-27
08:50
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
V Kw 210/20 2020-10-27
09:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Hanna Grzybek
IV U 2/20 2020-10-27
14:20
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
V Kw 409/20 2020-10-27
14:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Michał Przeworski
IV U 488/19 2020-10-27
11:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II Ko 388/20 2020-10-27
11:00
4 II Wydział Karny Agata Kowalska
II Kzw 296/20 2020-10-27
15:30
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
IV U 937/19 2020-10-27
12:20
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
V Ca 397/20 2020-10-27
11:30
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Hanna Grzybek
II Kow 1016/20 2020-10-27
13:30
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Kow 884/20 2020-10-27
11:30
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Kz 379/20 2020-10-27
12:30
4 II Wydział Karny Karol Troć
II Ka 328/20 2020-10-27
14:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
V Ca 210/20 2020-10-27
09:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Hanna Grzybek
II Ko 389/20 2020-10-27
13:30
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
V Ca 401/20 2020-10-27
14:45
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
I C 1371/19 2020-10-27
15:00
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
II Kow 881/20 2020-10-27
10:45
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Ko 387/20 2020-10-27
13:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II Kow 895/20 2020-10-27
15:10
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Kzw 307/20 2020-10-27
15:20
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
V Ca 386/20 2020-10-27
10:30
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Zofia Onisko
II Kz 389/20 2020-10-27
13:30
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II S 14/20 2020-10-27
09:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
V Kw 759/19 2020-10-27
15:00
- V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
II Kz 377/20 2020-10-27
12:00
4 II Wydział Karny Karol Troć
I C 822/17 2020-10-27
12:00
- I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
V Kw 385/20 2020-10-27
13:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Michał Przeworski
II Kow 1041/20 2020-10-27
13:00
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
V Kw 397/20 2020-10-27
11:30
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Hanna Grzybek
II S 13/20 2020-10-27
10:00
4 II Wydział Karny Karol Troć
V Ca 338/20 2020-10-27
12:30
- V Wydział Cywilny Odwoławczy Zofia Onisko
V Ca 418/20 2020-10-27
14:30
- V Wydział Cywilny Odwoławczy Michał Przeworski
II Kp 1100/20 2020-10-28
11:50
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
IV Pa 41/19 2020-10-28
09:40
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
I Ns 93/20 2020-10-28
11:40
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
II Kp 1103/20 2020-10-28
11:30
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kp 1118/20 2020-10-28
13:50
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kow 1015/20 2020-10-28
10:10
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
I Ns 118/20 2020-10-28
09:40
IX I Wydział Cywilny Agnieszka Chomiuk-Indraszczyk
II Kp 1109/20 2020-10-28
12:40
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kp 1115/20 2020-10-28
13:20
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kp 1113/20 2020-10-28
13:20
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I C 880/19 2020-10-28
13:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I C 420/18 2020-10-28
15:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Kp 1099/20 2020-10-28
09:40
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kp 1110/20 2020-10-28
12:50
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kp 1104/20 2020-10-28
11:40
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kow 1052/20 2020-10-28
09:10
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
IV Pa 47/19 2020-10-28
11:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
II Kp 1105/20 2020-10-28
11:50
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I Ns 83/20 2020-10-28
12:20
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
IV Pa 57/19 2020-10-28
14:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
II Kp 1097/20 2020-10-28
10:30
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I C 666/17 2020-10-28
15:50
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I Ns 120/20 2020-10-28
13:00
IX I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
I Ns 123/20 2020-10-28
10:00
IX I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
I Ns 85/20 2020-10-28
11:00
IX I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II Kp 1114/20 2020-10-28
13:30
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Pen 108/20 2020-10-28
10:50
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Kow 1020/20 2020-10-28
09:50
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
I Ns 72/20 2020-10-28
14:00
IX I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II Kp 1117/20 2020-10-28
13:40
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kow 1001/20 2020-10-28
10:30
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
I Ns 141/20 2020-10-28
12:00
IX I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II Kp 1107/20 2020-10-28
12:10
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
IV Pa 24/20 2020-10-28
09:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II Kow 986/20 2020-10-28
09:20
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Kp 1098/20 2020-10-28
11:30
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
IV Ua 44/19 2020-10-28
11:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
I Ns 115/20 2020-10-28
09:00
IX I Wydział Cywilny Agnieszka Chomiuk-Indraszczyk
I C 1601/17 2020-10-28
15:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Kp 1111/20 2020-10-28
13:00
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kow 960/20 2020-10-28
11:00
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Kow 1058/20 2020-10-28
10:20
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
IV Pa 46/19 2020-10-28
13:20
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
I Ns 50/20 2020-10-28
10:20
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
II Kow 1013/20 2020-10-28
09:00
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Kp 1093/20 2020-10-28
11:00
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kop 24/20 2020-10-28
12:30
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kow 1061/20 2020-10-28
10:00
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
I C 694/20 2020-10-28
12:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Kp 1108/20 2020-10-28
12:20
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I C 921/19 2020-10-28
10:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I Ns 113/20 2020-10-28
13:20
IX I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
I Ns 159/19 2020-10-28
14:30
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
II Kp 1102/20 2020-10-28
12:10
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
IV Pa 2/20 2020-10-28
10:20
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
IV Ua 7/20 2020-10-28
12:50
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II Kow 1014/20 2020-10-28
11:10
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Kow 1065/20 2020-10-28
10:40
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Kp 1116/20 2020-10-28
13:30
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kp 1119/20 2020-10-28
14:00
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II K 66/20 2020-10-28
09:00
1 II Wydział Karny Anita Kowalczyk - Makuła
II Kp 1106/20 2020-10-28
12:00
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kow 1002/20 2020-10-28
09:40
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Kow 1045/20 2020-10-28
09:30
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
I C 1024/18 2020-10-28
14:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
IV Pa 3/20 2020-10-28
12:10
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
II Kp 1094/20 2020-10-28
11:10
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kp 1101/20 2020-10-28
12:00
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kp 1112/20 2020-10-28
13:10
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kp 1095/20 2020-10-28
11:20
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I C 116/20 2020-10-28
09:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Kow 882/20 2020-10-29
10:50
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
V Kw 433/20 2020-10-29
14:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Jolanta Hryciuk
II Kow 1057/20 2020-10-29
09:00
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
V Ca 123/20 2020-10-29
13:30
- V Wydział Cywilny Odwoławczy Mirosław Sokólski
V Ca 341/20 2020-10-29
15:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Zofia Onisko
V Kw 271/20 2020-10-29
15:30
- V Wydział Cywilny Odwoławczy Jolanta Hryciuk
IV U 910/19 2020-10-29
10:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
IV U 690/19 2020-10-29
12:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
II Ko2 105/20 2020-10-29
14:00
4 II Wydział Karny Karol Troć
II Kow 1051/20 2020-10-29
09:10
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
V Kw 443/20 2020-10-29
12:45
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Iwona Pawlukowska
II Ko 118/20 2020-10-29
09:00
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
II Kow 1114/20 2020-10-29
10:10
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Ko 391/20 2020-10-29
12:00
- II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
V Kw 123/20 2020-10-29
13:30
- V Wydział Cywilny Odwoławczy Mirosław Sokólski
IV U 920/19 2020-10-29
11:40
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
V Kw 176/20 2020-10-29
10:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Michał Przeworski
V Kw 341/20 2020-10-29
15:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Zofia Onisko
II Kz 392/20 2020-10-29
10:00
4 II Wydział Karny Paweł Mądry
I C 495/19 2020-10-29
14:00
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk odwołano termin
V Kw 374/20 2020-10-29
09:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Iwona Pawlukowska
I C 453/19 2020-10-29
12:30
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk odwołano termin
II Ko 390/20 2020-10-29
11:30
- II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II Kow 538/20 2020-10-29
09:30
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Ko 382/20 2020-10-29
11:00
- II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
V Ca 366/20 2020-10-29
12:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Michał Przeworski
V Ca 257/20 2020-10-29
11:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Iwona Pawlukowska
I C 1178/19 2020-10-29
15:00
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk odwołano termin
II Kow 1022/20 2020-10-29
08:30
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Kow 1046/20 2020-10-29
09:20
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
V Kw 436/20 2020-10-29
15:15
- V Wydział Cywilny Odwoławczy Jolanta Hryciuk
II Kow 817/20 2020-10-29
08:50
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Pen 98/20 2020-10-29
10:00
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Kz 382/20 2020-10-29
11:00
- II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
IV U 708/19 2020-10-29
13:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
V Ca 433/20 2020-10-29
14:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Jolanta Hryciuk
V Ca 339/20 2020-10-29
15:00
- V Wydział Cywilny Odwoławczy Jolanta Hryciuk
V S 212/20 2020-10-29
00:00
wok.5 V Wydział Cywilny Odwoławczy Zofia Onisko
II Kow 243/20 2020-10-29
09:40
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
IV U 897/19 2020-10-29
09:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
II Kz 390/20 2020-10-29
11:30
- II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
V Ca 436/20 2020-10-29
15:15
- V Wydział Cywilny Odwoławczy Jolanta Hryciuk
IV U 874/19 2020-10-29
15:00
- IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
IV U 875/19 2020-10-29
12:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
II Kow 1063/20 2020-10-29
08:40
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Ko 105/20 2020-10-29
14:00
4 II Wydział Karny Karol Troć
II Kow 981/20 2020-10-29
10:30
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
V Kw 339/20 2020-10-29
15:00
- V Wydział Cywilny Odwoławczy Jolanta Hryciuk
V Ca 374/20 2020-10-29
09:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Iwona Pawlukowska
II K 76/19 2020-10-29
12:00
A II Wydział Karny Sylwia Olimpia Uszyńska odwołana
II Kz 391/20 2020-10-29
12:00
- II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II Kow 900/20 2020-10-29
10:20
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
I C 967/11 2020-10-29
09:00
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk odwołano termin
II Ko 392/20 2020-10-29
10:00
4 II Wydział Karny Paweł Mądry
V Kw 366/20 2020-10-29
12:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Michał Przeworski
V Kw 257/20 2020-10-29
11:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Iwona Pawlukowska
I C 887/19 2020-10-29
11:00
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk odwołano termin
II Kow 866/20 2020-10-29
11:00
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Kow 980/20 2020-10-29
11:10
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
I C 605/19 2020-10-29
15:30
- I Wydział Cywilny Jolanta Hryciuk
II Ko2 118/20 2020-10-29
09:00
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
II Kow 969/20 2020-10-29
10:40
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
V Ca 271/20 2020-10-29
15:30
- V Wydział Cywilny Odwoławczy Jolanta Hryciuk
V Ca 176/20 2020-10-29
10:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Michał Przeworski
V Ca 443/20 2020-10-29
12:45
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Iwona Pawlukowska
I C 722/20 2020-10-30
13:30
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II Kp 1044/20 2020-10-30
09:30
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II K 73/19 2020-10-30
10:00
10 II Wydział Karny Sylwia Olimpia Uszyńska odwołana
I C 1360/19 2020-10-30
14:45
IX I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
II Kp 1089/20 2020-10-30
14:00
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Ka 76/20 2020-10-30
15:00
4 II Wydział Karny Paweł Mądry
II Ka 404/20 2020-10-30
10:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II Kp 1081/20 2020-10-30
12:50
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Ka 523/20 2020-10-30
12:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II K 523/20 2020-10-30
12:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II Ka 548/20 2020-10-30
09:00
1 II Wydział Karny Agata Kowalska
II K 76/20 2020-10-30
15:00
4 II Wydział Karny Paweł Mądry
II Ka 346/20 2020-10-30
11:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II Kz 395/20 2020-10-30
11:00
4 II Wydział Karny Grażyna Jaszczuk
II Ka 550/20 2020-10-30
11:00
1 II Wydział Karny Agata Kowalska
II K 553/20 2020-10-30
10:00
1 II Wydział Karny Agata Kowalska
II Kp 1076/20 2020-10-30
12:10
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kp 1083/20 2020-10-30
13:10
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Ko 395/20 2020-10-30
11:00
4 II Wydział Karny Grażyna Jaszczuk
II Kp 1080/20 2020-10-30
12:40
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kp 1017/20 2020-10-30
09:00
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Ka 553/20 2020-10-30
10:00
1 II Wydział Karny Agata Kowalska
II Kp 1084/20 2020-10-30
13:20
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kp 1090/20 2020-10-30
14:10
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I C 309/20 2020-10-30
13:15
IX I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
II Kp 1085/20 2020-10-30
14:20
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II K 587/20 2020-10-30
13:00
4 II Wydział Karny Paweł Mądry
II K 404/20 2020-10-30
10:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
I C 241/20 2020-10-30
15:45
- I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
II Kp 1078/20 2020-10-30
12:20
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II K 589/20 2020-10-30
14:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II Kz 380/20 2020-10-30
15:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II Ka 540/20 2020-10-30
12:00
1 II Wydział Karny Paweł Mądry
II K 69/14 2020-10-30
09:00
A II Wydział Karny Karol Troć
II Kp 1086/20 2020-10-30
13:30
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II K 346/20 2020-10-30
11:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II Kp 1082/20 2020-10-30
13:00
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I C 32/19 2020-10-30
08:40
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II K 550/20 2020-10-30
11:00
1 II Wydział Karny Agata Kowalska
I C 905/20 2020-10-30
14:40
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II K 555/20 2020-10-30
09:00
4 II Wydział Karny Paweł Mądry
II Ko 380/20 2020-10-30
15:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
I C 738/20 2020-10-30
14:10
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II Kp 1125/20 2020-10-30
11:00
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kp 1088/20 2020-10-30
13:50
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kp 1087/20 2020-10-30
13:40
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I C 326/20 2020-10-30
10:15
IX I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
I C 155/20 2020-10-30
09:00
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
I C 1383/19 2020-10-30
10:00
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II K 548/20 2020-10-30
09:00
1 II Wydział Karny Agata Kowalska
II Ka 589/20 2020-10-30
14:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II Kp 1079/20 2020-10-30
12:30
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kp 1045/20 2020-10-30
10:00
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I C 5/19 2020-10-30
12:00
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II K 540/20 2020-10-30
12:00
1 II Wydział Karny Paweł Mądry
II Kp 1075/20 2020-10-30
12:00
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Ka 587/20 2020-10-30
13:00
4 II Wydział Karny Paweł Mądry
I C 310/20 2020-10-30
09:00
IX I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
I C 205/19 2020-10-30
15:30
IX I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
II Ka 555/20 2020-10-30
09:00
4 II Wydział Karny Paweł Mądry
I C 344/20 2020-10-30
12:00
IX I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
II K 577/20 2020-11-02
13:30
4 II Wydział Karny Karol Troć
II Ka 531/20 2020-11-02
11:30
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
II Ka 543/20 2020-11-02
09:00
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
II K 543/20 2020-11-02
09:00
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
I C 1015/17 2020-11-02
11:30
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
II Kow 1073/20 2020-11-02
11:15
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II K 536/20 2020-11-02
12:30
4 II Wydział Karny Karol Troć
I C 197/20 2020-11-02
13:10
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
I C 143/19 2020-11-02
09:00
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
I C 191/20 2020-11-02
12:00
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
I C 587/20 2020-11-02
09:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I C 632/20 2020-11-02
14:30
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
I C 420/20 2020-11-02
10:00
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
I C 320/20 2020-11-02
11:00
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
II Ka 536/20 2020-11-02
12:30
4 II Wydział Karny Karol Troć
II Ka 577/20 2020-11-02
13:30
4 II Wydział Karny Karol Troć
II K 566/20 2020-11-02
10:00
4 II Wydział Karny Karol Troć
I C 730/20 2020-11-02
15:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Kow 1132/20 2020-11-02
08:30
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Kow 1042/20 2020-11-02
10:30
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
I C 299/20 2020-11-02
13:40
IX I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
I C 266/19 2020-11-02
14:30
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
II K 531/20 2020-11-02
11:30
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
II Kow 955/20 2020-11-02
12:00
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
I C 1262/19 2020-11-02
11:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I C 711/20 2020-11-02
13:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I C 539/20 2020-11-02
10:30
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
II Kow 1121/20 2020-11-02
09:30
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Ka 566/20 2020-11-02
10:00
4 II Wydział Karny Karol Troć
II Kow 1133/20 2020-11-02
09:00
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
I C 347/20 2020-11-02
14:10
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
II Kow 1086/20 2020-11-02
11:30
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Kow 1074/20 2020-11-02
10:00
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
I C 1076/19 2020-11-02
09:00
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
I C 123/20 2020-11-02
10:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Kow 1219/20 2020-11-03
08:15
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Kow 896/20 2020-11-03
11:00
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Kow 831/20 2020-11-03
13:00
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
I C 200/19 2020-11-03
09:00
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
V Kw 112/20 2020-11-03
09:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Hanna Grzybek
IV U 167/20 2020-11-03
11:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
V Kw 704/19 2020-11-03
13:00
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Agnieszka Pasikowska
IV U 644/19 2020-11-03
13:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
II Kow 292/20 2020-11-03
11:30
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
V Kw 718/19 2020-11-03
15:00
- V Wydział Cywilny Odwoławczy Hanna Grzybek
I C 355/20 2020-11-03
13:30
IX I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
II Kzw 306/20 2020-11-03
08:50
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
I C 59/20 2020-11-03
09:00
IX I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
I C 914/19 2020-11-03
10:15
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
IV U 900/19 2020-11-03
11:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak zmieniono termin rozprawy
II K 12/19 2020-11-03
09:00
A II Wydział Karny Sylwia Olimpia Uszyńska
II Kow 924/20 2020-11-03
14:00
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Kow 935/20 2020-11-03
14:30
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
V Ca 718/19 2020-11-03
15:00
- V Wydział Cywilny Odwoławczy Hanna Grzybek
II Kow 911/20 2020-11-03
13:30
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Kow 898/20 2020-11-03
10:30
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
I C 499/20 2020-11-03
12:00
IX I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
V Ca 811/19 2020-11-03
12:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Hanna Grzybek
I C 840/19 2020-11-03
11:00
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II Ka 639/20 2020-11-03
09:00
4 II Wydział Karny Paweł Mądry
II K 639/20 2020-11-03
09:00
4 II Wydział Karny Paweł Mądry
I C 354/20 2020-11-03
09:45
IX I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
II Kzw 237/20 2020-11-03
08:30
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
I C 359/20 2020-11-03
15:00
IX I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
I C 995/19 2020-11-03
12:00
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
I C 422/19 2020-11-03
10:00
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
V Ca 61/18 2020-11-03
11:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
II Kow 938/20 2020-11-03
15:00
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
V Kw 61/18 2020-11-03
11:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
II Kow 801/20 2020-11-03
12:30
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
V Ca 112/20 2020-11-03
09:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Hanna Grzybek
IV U 330/20 2020-11-03
11:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
IV U 918/19 2020-11-03
14:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
V Ca 704/19 2020-11-03
13:00
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Agnieszka Pasikowska
II Kzw 312/20 2020-11-03
09:10
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
V Kw 31/20 2020-11-03
10:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Hanna Grzybek
V Kw 811/19 2020-11-03
12:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Hanna Grzybek
IV U 984/19 2020-11-03
12:15
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
I C 365/20 2020-11-03
11:00
IX I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
II Kow 876/20 2020-11-03
10:00
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Kow 856/20 2020-11-03
09:30
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
IV P 1/20 2020-11-03
09:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
II Kow 809/20 2020-11-03
12:00
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
I C 1296/17 2020-11-03
13:00
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
V Ca 31/20 2020-11-03
10:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Hanna Grzybek
II K 590/20 2020-11-04
10:00
1 II Wydział Karny Karol Troć
II K 596/20 2020-11-04
11:00
1 II Wydział Karny Karol Troć
I Ns 71/19 2020-11-04
11:10
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Kow 1105/20 2020-11-04
10:00
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
I Ns 127/20 2020-11-04
11:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Ka 594/20 2020-11-04
12:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II Ka 586/20 2020-11-04
10:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
I C 1092/18 2020-11-04
15:00
- I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
II K 468/20 2020-11-04
13:00
1 II Wydział Karny Karol Troć
II Ka 588/20 2020-11-04
11:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II K 586/20 2020-11-04
10:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II Ka 468/20 2020-11-04
13:00
1 II Wydział Karny Karol Troć
II K 594/20 2020-11-04
12:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II K 576/20 2020-11-04
09:00
1 II Wydział Karny Karol Troć
II Ka 576/20 2020-11-04
09:00
1 II Wydział Karny Karol Troć
I Ns 116/20 2020-11-04
10:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Ka 596/20 2020-11-04
11:00
1 II Wydział Karny Karol Troć
II Kow 761/20 2020-11-04
09:10
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II K 588/20 2020-11-04
11:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
I Ns 16/20 2020-11-04
13:00
VIII I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
I Ns 6/20 2020-11-04
12:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Ka 597/20 2020-11-04
12:00
1 II Wydział Karny Karol Troć
I Ns 111/20 2020-11-04
12:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I Ns 126/20 2020-11-04
09:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II K 601/20 2020-11-04
09:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
I Ns 115/18 2020-11-04
09:00
VIII I Wydział Cywilny Jolanta Hryciuk
II Kow 1104/20 2020-11-04
09:40
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Kow 1081/20 2020-11-04
09:00
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Kow 1084/20 2020-11-04
09:50
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Ka 475/20 2020-11-04
13:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II Ka 590/20 2020-11-04
10:00
1 II Wydział Karny Karol Troć
II K 475/20 2020-11-04
13:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
I Ns 124/20 2020-11-04
11:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Kow 1122/20 2020-11-04
10:10
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
I Ns 110/20 2020-11-04
10:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II K 77/20 2020-11-04
09:30
VI II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Ka 601/20 2020-11-04
09:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II Kow 1093/20 2020-11-04
09:30
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Kow 793/20 2020-11-04
09:20
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Kow 1078/20 2020-11-04
10:20
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II K 597/20 2020-11-04
12:00
1 II Wydział Karny Karol Troć
IV U 894/19 2020-11-05
09:50
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
I C 989/19 2020-11-05
11:45
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
IV U 884/19 2020-11-05
10:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
IV U 544/18 2020-11-05
09:00
6 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
I C 1175/19 2020-11-05
09:00
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II K 83/19 2020-11-05
10:00
1 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I C 375/20 2020-11-05
15:00
X I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
IV U 154/19 2020-11-05
09:30
6 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
V Kw 256/20 2020-11-05
09:00
VIIbud.B V Wydział Cywilny Odwoławczy Zofia Onisko
I C 996/18 2020-11-05
12:30
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
I C 384/20 2020-11-05
13:30
X I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
I C 394/20 2020-11-05
10:30
X I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
I C 625/20 2020-11-05
10:00
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
IV U 817/19 2020-11-05
12:00
6 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
IV U 859/19 2020-11-05
13:00
6 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
IV U 819/19 2020-11-05
11:30
6 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
I C 374/20 2020-11-05
14:15
X I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
I C 236/20 2020-11-05
11:30
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
IV U 877/19 2020-11-05
13:30
6 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
V Kw 790/19 2020-11-05
12:00
VIIbud.B V Wydział Cywilny Odwoławczy Mirosław Sokólski
IV U 818/19 2020-11-05
11:00
6 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
V Ca 256/20 2020-11-05
09:00
VIIbud.B V Wydział Cywilny Odwoławczy Zofia Onisko
IV U 758/19 2020-11-05
12:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
I C 23/20 2020-11-05
10:15
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
V Ca 838/19 2020-11-05
11:00
VIIbud.B V Wydział Cywilny Odwoławczy Mirosław Sokólski
I C 368/20 2020-11-05
09:00
X I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
I C 1339/18 2020-11-05
14:00
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
I C 435/17 2020-11-05
09:00
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
V Ca 790/19 2020-11-05
12:00
VIIbud.B V Wydział Cywilny Odwoławczy Mirosław Sokólski
I C 679/19 2020-11-05
14:30
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek zmieniono termin
IV U 891/19 2020-11-05
11:20
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
I C 277/20 2020-11-05
10:45
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
I C 397/20 2020-11-05
11:45
X I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
II Kp 839/20 2020-11-05
09:00
1 II Wydział Karny Wojciech Michalak
IV U 903/19 2020-11-05
09:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
I C 1415/19 2020-11-05
11:00
VIII I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
IV U 784/19 2020-11-05
10:30
6 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
I C 1363/19 2020-11-05
14:30
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
IV U 820/19 2020-11-05
12:30
6 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
V Kw 838/19 2020-11-05
11:00
VIIbud.B V Wydział Cywilny Odwoławczy Mirosław Sokólski
II K 67/18 2020-11-05
10:00
A II Wydział Karny Sylwia Olimpia Uszyńska
IV U 573/19 2020-11-05
10:00
6 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
I C 361/20 2020-11-05
12:10
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
II Kow 887/20 2020-11-06
09:00
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Marek Manowiec
II S 11/20 2020-11-06
11:30
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II Ka 631/20 2020-11-06
13:00
1 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II K 598/20 2020-11-06
14:00
4 II Wydział Karny Agata Kowalska
II K 491/20 2020-11-06
09:00
1 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II Kow 1088/20 2020-11-06
08:30
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Marek Manowiec
II Ka 592/20 2020-11-06
09:00
4 II Wydział Karny Paweł Mądry
II Ka 608/20 2020-11-06
15:00
4 II Wydział Karny Agata Kowalska
II K 608/20 2020-11-06
15:00
4 II Wydział Karny Agata Kowalska
II K 631/20 2020-11-06
13:00
1 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
IV U 19/20 2020-11-06
13:40
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
IV U 521/20 2020-11-06
10:40
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
IV U 641/19 2020-11-06
11:50
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II Ka 603/20 2020-11-06
10:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
IV U 123/19 2020-11-06
10:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II Ka 595/20 2020-11-06
13:00
4 II Wydział Karny Agata Kowalska
II K 595/20 2020-11-06
13:00
4 II Wydział Karny Agata Kowalska
IV U 41/20 2020-11-06
09:15
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
IV U 1065/19 2020-11-06
13:20
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II Ka 491/20 2020-11-06
09:00
1 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II K 504/19 2020-11-06
10:00
1 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II Ka 598/20 2020-11-06
14:00
4 II Wydział Karny Agata Kowalska
II Ka 610/20 2020-11-06
12:00
4 II Wydział Karny Grażyna Jaszczuk
IV U 60/20 2020-11-06
11:10
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
IV U 1064/19 2020-11-06
13:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II K 610/20 2020-11-06
12:00
4 II Wydział Karny Grażyna Jaszczuk
II S 15/20 2020-11-06
11:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
IV U 681/19 2020-11-06
12:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II K 603/20 2020-11-06
10:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II K 82/19 2020-11-06
10:00
A II Wydział Karny Wojciech Michalak
II K 592/20 2020-11-06
09:00
4 II Wydział Karny Paweł Mądry
II Ka 504/19 2020-11-06
10:00
1 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
I C 1301/11 2020-11-09
15:45
- I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Ko2 95/20 2020-11-09
12:00
4 II Wydział Karny Grażyna Jaszczuk
II Ko 348/20 2020-11-09
11:00
4 II Wydział Karny Agata Kowalska
I C 466/20 2020-11-09
11:45
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
II Kp 1131/20 2020-11-09
10:30
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kow 270/20 2020-11-09
12:45
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Ka 560/20 2020-11-09
12:30
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
II K 560/20 2020-11-09
12:30
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
I C 817/20 2020-11-09
10:00
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
II Kp 1126/20 2020-11-09
09:50
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I C 66/20 2020-11-09
12:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I C 553/20 2020-11-09
15:15
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
II K 344/20 2020-11-09
09:00
4 II Wydział Karny Grażyna Jaszczuk
II Ko 197/20 2020-11-09
12:30
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
II K 55/20 2020-11-09
10:00
1 II Wydział Karny Agnieszka Tomasiewicz-Celińska
II Kp 1120/20 2020-11-09
09:00
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Ka 344/20 2020-11-09
09:00
4 II Wydział Karny Grażyna Jaszczuk
I C 484/20 2020-11-09
14:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Kow 760/20 2020-11-09
12:00
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Kp 1129/20 2020-11-09
10:10
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kz 197/20 2020-11-09
12:30
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
II Kp 1122/20 2020-11-09
09:20
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
IV U 120/20 2020-11-09
09:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
II Kp 1130/20 2020-11-09
10:20
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kz 348/20 2020-11-09
11:00
4 II Wydział Karny Agata Kowalska
II K 599/20 2020-11-09
11:00
4 II Wydział Karny Agata Kowalska postanowienie
II Kp 1124/20 2020-11-09
09:40
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II K 511/20 2020-11-09
10:00
4 II Wydział Karny Agata Kowalska
I C 723/20 2020-11-09
13:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Kz 347/20 2020-11-09
11:00
4 II Wydział Karny Agata Kowalska
I C 875/17 2020-11-09
09:00
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
I C 735/20 2020-11-09
09:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I C 1372/19 2020-11-09
10:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I C 1266/17 2020-11-09
09:00
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
II Kp 1127/20 2020-11-09
10:00
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Kp 1123/20 2020-11-09
09:30
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I C 923/19 2020-11-09
09:40
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I C 510/20 2020-11-09
14:00
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
II Kp 1121/20 2020-11-09
09:10
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II Ko 95/20 2020-11-09
12:00
4 II Wydział Karny Grażyna Jaszczuk
II Kow 771/20 2020-11-09
13:00
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Ka 511/20 2020-11-09
10:00
4 II Wydział Karny Agata Kowalska
I C 1163/18 2020-11-09
13:30
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
II Ko 347/20 2020-11-09
11:00
4 II Wydział Karny Agata Kowalska
I C 517/20 2020-11-09
12:45
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
II Ka 599/20 2020-11-09
11:00
4 II Wydział Karny Agata Kowalska postanowienie
I C 942/14 2020-11-09
15:30
- I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
I C 523/20 2020-11-09
10:30
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
I C 604/20 2020-11-09
15:30
- I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
I C 130/20 2020-11-09
15:30
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
I C 240/20 2020-11-09
10:40
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
V Ca 782/19 2020-11-10
13:00
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
IV U 105/20 2020-11-10
10:15
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
IV U 124/20 2020-11-10
12:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
V Ca 479/20 2020-11-10
10:30
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Jolanta Hryciuk
II K 643/20 2020-11-10
09:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
IV U 150/20 2020-11-10
13:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II Kow 991/20 2020-11-10
12:30
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II K 615/20 2020-11-10
10:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
I C 1152/19 2020-11-10
12:30
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
I C 1108/17 2020-11-10
09:45
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
IV U 890/19 2020-11-10
12:40
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska odwołano termin rozprawy
V Kw 163/19 2020-11-10
11:00
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Zofia Onisko
II Ka 617/20 2020-11-10
11:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II Ka 637/20 2020-11-10
14:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II K 637/20 2020-11-10
14:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
V Kw 156/20 2020-11-10
14:00
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Zofia Onisko
I C 696/19 2020-11-10
11:00
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
I C 800/19 2020-11-10
10:00
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II K 617/20 2020-11-10
11:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
IV U 1113/19 2020-11-10
09:15
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
I C 1202/19 2020-11-10
13:00
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
I C 208/19 2020-11-10
09:00
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
II Ka 615/20 2020-11-10
10:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II Ka 634/20 2020-11-10
12:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II K 634/20 2020-11-10
12:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II K 635/20 2020-11-10
13:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
V Ca 163/19 2020-11-10
11:00
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Zofia Onisko
V Ca 480/20 2020-11-10
14:30
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Jolanta Hryciuk
II Kow 1025/20 2020-11-10
13:00
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
II Ka 643/20 2020-11-10
09:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
I C 385/20 2020-11-10
11:30
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
I C 1439/19 2020-11-10
14:00
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
V Kw 480/20 2020-11-10
14:30
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Jolanta Hryciuk
II K 92/15 2020-11-10
09:30
A II Wydział Karny Agata Kowalska
II Ka 635/20 2020-11-10
13:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
IV U 395/20 2020-11-10
12:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
I C 1580/17 2020-11-10
14:00
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
V Kw 479/20 2020-11-10
10:30
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Jolanta Hryciuk
IV U 222/20 2020-11-10
13:10
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
IV U 396/20 2020-11-10
11:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II Kow 657/20 2020-11-10
12:00
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
I C 409/20 2020-11-10
13:00
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
V Ca 156/20 2020-11-10
14:00
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Zofia Onisko
V Ca 441/20 2020-11-10
12:00
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
V Kw 441/20 2020-11-10
12:00
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
IV U 134/20 2020-11-10
11:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
I C 1401/18 2020-11-10
09:00
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
V Kw 782/19 2020-11-10
13:00
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
II K 613/20 2020-11-12
11:00
1 II Wydział Karny Paweł Mądry
V Ca 93/20 2020-11-12
09:00
VIIbud.B V Wydział Cywilny Odwoławczy Mirosław Sokólski
I C 837/17 2020-11-12
09:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II K 86/15 2020-11-12
09:00
10 II Wydział Karny Karol Troć
II K 611/20 2020-11-12
12:00
1 II Wydział Karny Paweł Mądry
I C 371/19 2020-11-12
09:00
IX I Wydział Cywilny Jolanta Hryciuk
I C 537/20 2020-11-12
12:30
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
I C 886/16 2020-11-12
14:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I C 479/20 2020-11-12
09:00
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
II Ko 359/20 2020-11-12
11:00
1 II Wydział Karny Paweł Mądry
V Kw 367/20 2020-11-12
11:45
VIIbud.B V Wydział Cywilny Odwoławczy Hanna Grzybek
II K 449/20 2020-11-12
13:45
1 II Wydział Karny Paweł Mądry
II Ka 593/20 2020-11-12
10:00
1 II Wydział Karny Paweł Mądry
I C 574/20 2020-11-12
10:00
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
I C 767/20 2020-11-12
10:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
V Kw 781/19 2020-11-12
10:00
VIIbud.B V Wydział Cywilny Odwoławczy Mirosław Sokólski
I C 524/19 2020-11-12
10:00
IX I Wydział Cywilny Jolanta Hryciuk
I C 1207/19 2020-11-12
11:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Ka 618/20 2020-11-12
13:00
1 II Wydział Karny Paweł Mądry
II K 593/20 2020-11-12
10:00
1 II Wydział Karny Paweł Mądry
V Kw 93/20 2020-11-12
09:00
VIIbud.B V Wydział Cywilny Odwoławczy Mirosław Sokólski
II Ka 611/20 2020-11-12
12:00
1 II Wydział Karny Paweł Mądry
II K 618/20 2020-11-12
13:00
1 II Wydział Karny Paweł Mądry
I C 181/20 2020-11-12
14:30
IX I Wydział Cywilny Jolanta Hryciuk
II Ka 449/20 2020-11-12
13:45
1 II Wydział Karny Paweł Mądry
II Ka 613/20 2020-11-12
11:00
1 II Wydział Karny Paweł Mądry
V Ca 781/19 2020-11-12
10:00
VIIbud.B V Wydział Cywilny Odwoławczy Mirosław Sokólski
I C 1015/19 2020-11-12
15:30
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
V Ca 367/20 2020-11-12
11:45
VIIbud.B V Wydział Cywilny Odwoławczy Hanna Grzybek
I C 264/19 2020-11-12
12:30
IX I Wydział Cywilny Jolanta Hryciuk
V Kw 620/19 2020-11-12
11:00
VIIbud.B V Wydział Cywilny Odwoławczy Mirosław Sokólski
II Ka 580/20 2020-11-12
09:00
1 II Wydział Karny Paweł Mądry
V Ca 620/19 2020-11-12
11:00
VIIbud.B V Wydział Cywilny Odwoławczy Mirosław Sokólski
II K 580/20 2020-11-12
09:00
1 II Wydział Karny Paweł Mądry
I C 1396/19 2020-11-12
13:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Kow 641/20 2020-11-12
09:30
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
I C 707/20 2020-11-12
14:30
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
II Kz 359/20 2020-11-12
11:00
1 II Wydział Karny Paweł Mądry
I C 436/20 2020-11-13
10:15
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
I C 441/20 2020-11-13
12:00
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
I C 439/20 2020-11-13
11:30
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
II K 9/20 2020-11-13
10:00
10 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I C 425/20 2020-11-13
09:00
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
I C 1047/19 2020-11-13
14:00
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
I C 1214/19 2020-11-13
13:15
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
I C 1270/19 2020-11-16
13:00
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
IV P 3/19 2020-11-16
12:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
I C 1417/19 2020-11-16
10:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II K 482/20 2020-11-16
09:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II K 368/20 2020-11-16
12:00
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
II Ka 482/20 2020-11-16
09:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II Kz 381/20 2020-11-16
10:00
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
I C 486/20 2020-11-16
14:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Ko 368/20 2020-11-16
11:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II Ka 448/20 2020-11-16
14:00
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
II K 22/18 2020-11-16
09:30
A II Wydział Karny Wojciech Michalak
II K 626/20 2020-11-16
10:30
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
I C 872/19 2020-11-16
09:00
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
II Ka 368/20 2020-11-16
12:00
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
IV Uo 11/20 2020-11-16
09:20
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
I C 786/20 2020-11-16
12:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I C 893/19 2020-11-16
10:00
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
II K 60/20 2020-11-16
08:45
1 II Wydział Karny Agnieszka Tomasiewicz-Celińska
V Kw 129/20 2020-11-16
00:00
wok.3 V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
I C 776/20 2020-11-16
12:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Kow 650/20 2020-11-16
09:15
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
I C 1240/19 2020-11-16
11:30
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
II Ka 626/20 2020-11-16
10:30
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
V Ca 129/20 2020-11-16
00:00
wok.3 V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
I C 406/20 2020-11-16
09:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Ka 515/20 2020-11-16
13:00
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
IV P 2/19 2020-11-16
13:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
IV U 590/19 2020-11-16
09:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
I C 1249/19 2020-11-16
14:30
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
II Kow 978/20 2020-11-16
09:00
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
II Ko 381/20 2020-11-16
10:00
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
II Kz 368/20 2020-11-16
11:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II K 448/20 2020-11-16
14:00
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
II Kz 393/20 2020-11-16
15:00
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
IV U 995/19 2020-11-16
11:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
II Ko 393/20 2020-11-16
15:00
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
I C 1075/19 2020-11-16
13:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II K 515/20 2020-11-16
13:00
4 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
V Ca 333/20 2020-11-17
12:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
V Ca 292/20 2020-11-17
09:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
II Ko 117/20 2020-11-17
12:00
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I C 130/17 2020-11-17
14:00
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
V Kw 301/20 2020-11-17
10:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
I C 1180/17 2020-11-17
14:30
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
V Ca 301/20 2020-11-17
10:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
II K 19/19 2020-11-17
11:00
2 II Wydział Karny Sylwia Olimpia Uszyńska
II K 68/20 2020-11-17
09:00
1 II Wydział Karny Anita Kowalczyk - Makuła
II Kp 1128/20 2020-11-17
11:00
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I C 1430/19 2020-11-17
13:00
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
II Kp 1046/20 2020-11-17
09:00
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I C 24/20 2020-11-17
11:30
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
I C 8/16 2020-11-17
09:00
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
IV U 865/19 2020-11-17
11:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
I C 177/20 2020-11-17
10:30
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
II Ko2 117/20 2020-11-17
12:00
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
IV U 880/19 2020-11-17
12:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
I C 461/18 2020-11-17
09:00
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
V Kw 292/20 2020-11-17
09:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
I C 760/17 2020-11-17
13:00
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II Kp 1059/20 2020-11-17
10:00
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
IV U 1006/19 2020-11-17
13:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
I C 1251/16 2020-11-17
10:00
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II Kp 1077/20 2020-11-17
10:15
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
IV U 956/19 2020-11-17
13:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
II Kp 1058/20 2020-11-17
10:00
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I C 154/19 2020-11-17
12:30
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
I C 62/20 2020-11-17
11:30
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
I C 417/17 2020-11-17
11:00
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II Kp 1096/20 2020-11-17
10:45
4 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II K 27/20 2020-11-17
13:00
1 II Wydział Karny Anita Kowalczyk - Makuła
I C 79/20 2020-11-17
12:00
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
IV U 782/19 2020-11-17
10:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
IV U 843/18 2020-11-17
09:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
V Kw 404/20 2020-11-17
11:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
IV U 876/19 2020-11-17
12:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
V Ca 404/20 2020-11-17
11:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
II K 13/14 2020-11-17
09:30
A II Wydział Karny Agata Kowalska
V Kw 333/20 2020-11-17
12:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Elżbieta Wojtczuk
IV U 846/19 2020-11-17
10:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
II Ka 606/20 2020-11-18
11:00
4 II Wydział Karny Karol Troć
I C 283/20 2020-11-18
13:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II K 629/20 2020-11-18
12:00
4 II Wydział Karny Karol Troć
II K 604/20 2020-11-18
10:00
4 II Wydział Karny Karol Troć
I C 112/20 2020-11-18
12:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I C 1277/19 2020-11-18
09:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
II Ka 629/20 2020-11-18
12:00
4 II Wydział Karny Karol Troć
II K 606/20 2020-11-18
11:00
4 II Wydział Karny Karol Troć
IV U 125/19 2020-11-18
10:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
IV U 709/19 2020-11-18
14:40
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II K 57/20 2020-11-18
09:00
VI II Wydział Karny Anita Kowalczyk - Makuła
I C 613/20 2020-11-18
14:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I C 199/20 2020-11-18
12:30
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
IV U 951/19 2020-11-18
14:15
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II Ka 604/20 2020-11-18
10:00
4 II Wydział Karny Karol Troć
II K 423/20 2020-11-18
09:00
4 II Wydział Karny Karol Troć
I C 700/19 2020-11-18
13:30
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
II Kz 394/20 2020-11-18
13:00
4 II Wydział Karny Karol Troć
IV U 84/20 2020-11-18
13:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
IV U 725/19 2020-11-18
12:15
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
I C 842/16 2020-11-18
15:40
- I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
IV U 98/19 2020-11-18
09:15
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II K 46/20 2020-11-18
09:30
1 II Wydział Karny Agnieszka Tomasiewicz-Celińska
I C 176/20 2020-11-18
11:30
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
II Ko 394/20 2020-11-18
13:00
4 II Wydział Karny Karol Troć
II Ka 423/20 2020-11-18
09:00
4 II Wydział Karny Karol Troć
I Ns 143/20 2020-11-18
15:00
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
I C 773/20 2020-11-18
10:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I C 1216/19 2020-11-18
09:00
X I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
IV U 129/19 2020-11-18
11:15
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
V Ca 310/20 2020-11-19
13:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Michał Przeworski
I C 47/20 2020-11-19
11:30
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II Ka 559/20 2020-11-19
11:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II K 6/20 2020-11-19
09:00
A II Wydział Karny Wojciech Michalak
V Ca 195/20 2020-11-19
12:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Zofia Onisko
IV U 829/19 2020-11-19
12:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
I C 834/19 2020-11-19
09:00
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
IV U 844/19 2020-11-19
09:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
IV U 845/19 2020-11-19
13:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
II Ka 534/20 2020-11-19
09:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
I C 298/20 2020-11-19
14:00
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
IV U 841/19 2020-11-19
11:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
II K 20/20 2020-11-19
09:00
1 II Wydział Karny Anita Kowalczyk - Makuła
IV U 830/19 2020-11-19
12:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
II K 569/20 2020-11-19
13:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II K 559/20 2020-11-19
11:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II K 573/20 2020-11-19
12:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
I C 127/20 2020-11-19
11:30
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
V Kw 195/20 2020-11-19
12:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Zofia Onisko
IV U 828/19 2020-11-19
10:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
II K 446/20 2020-11-19
13:45
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II K 29/20 2020-11-19
12:00
1 II Wydział Karny Anita Kowalczyk - Makuła
V Kw 310/20 2020-11-19
13:00
VII V Wydział Cywilny Odwoławczy Michał Przeworski
I C 15/20 2020-11-19
10:30
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
I C 1203/19 2020-11-19
09:00
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
I C 399/20 2020-11-19
15:30
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
II Kow 961/20 2020-11-19
08:30
ZK II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mirosław Leszczyński
IV U 834/19 2020-11-19
09:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
II Ka 446/20 2020-11-19
13:45
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
I C 1161/19 2020-11-19
13:00
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
II Ka 573/20 2020-11-19
12:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
I C 131/20 2020-11-19
12:45
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II K 537/20 2020-11-19
10:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II K 534/20 2020-11-19
09:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
IV U 842/19 2020-11-19
13:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
I C 970/16 2020-11-19
13:00
IX I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek zmieniono termin
II Ka 537/20 2020-11-19
10:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
II Ka 569/20 2020-11-19
13:00
4 II Wydział Karny Agnieszka Karłowicz
IV U 416/20 2020-11-20
12:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
IV P 9/19 2020-11-20
09:00
6 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
II K 628/20 2020-11-20
09:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
IV U 972/19 2020-11-20
13:15
6 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
IV U 931/19 2020-11-20
10:20
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
IV P 3/17 2020-11-20
14:00
- IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
II Ka 632/20 2020-11-20
14:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II Ka 641/20 2020-11-20
13:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
IV U 76/20 2020-11-20
13:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II Kow 1040/20 2020-11-20
10:00
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Marek Manowiec
IV U 975/19 2020-11-20
12:50
6 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
II K 641/20 2020-11-20
13:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
IV U 985/19 2020-11-20
12:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II K 72/12 2020-11-20
09:00
1 II Wydział Karny Sylwia Olimpia Uszyńska
II K 632/20 2020-11-20
14:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
IV U 701/20 2020-11-20
14:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II K 66/17 2020-11-20
09:00
A II Wydział Karny Anita Kowalczyk - Makuła
IV U 988/19 2020-11-20
11:30
6 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
II K 72/19 2020-11-20
14:30
1 II Wydział Karny Sylwia Olimpia Uszyńska
II Ka 628/20 2020-11-20
09:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
IV U 452/20 2020-11-20
12:50
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II Ka 614/20 2020-11-20
12:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II K 70/19 2020-11-20
13:00
A II Wydział Karny Anita Kowalczyk - Makuła
II Kzw 300/20 2020-11-20
09:30
- II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Marek Manowiec
IV U 137/19 2020-11-20
09:15
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Pasikowska
II K 73/20 2020-11-20
09:00
2 II Wydział Karny Agnieszka Tomasiewicz-Celińska
II K 614/20 2020-11-20
12:00
4 II Wydział Karny Jerzy Kozaczuk
II Kop 23/19 2020-11-20
08:50
1 II Wydział Karny Sylwia Olimpia Uszyńska
IV U 474/20 2020-11-20
14:00
6 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
IV U 227/20 2020-11-20
14:30
6 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
I C 773/18 2020-11-23
09:00
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
IV U 917/19 2020-11-23
09:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
I C 459/20 2020-11-23
13:15
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
IV U 912/19 2020-11-23
12:50
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
I C 453/20 2020-11-23
13:30
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
I C 487/20 2020-11-23
10:15
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
IV U 906/19 2020-11-23
10:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
IV U 925/19 2020-11-23
09:40
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
I C 1231/19 2020-11-23
11:00
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
IV U 926/19 2020-11-23
11:20
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
II K 51/20 2020-11-23
11:00
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
IV U 642/19 2020-11-23
13:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
II K 29/18 2020-11-23
10:00
A II Wydział Karny Daniel Kędzia
I C 471/20 2020-11-23
14:30
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
I C 100/20 2020-11-23
09:00
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
IV U 163/20 2020-11-23
14:15
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
I C 492/20 2020-11-23
11:30
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
IV U 909/19 2020-11-23
12:20
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Antoniak
II Kow 810/20 2020-11-23
09:00
6 II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych Mariola Krajewska-Sińczuk
I C 454/20 2020-11-23
12:00
VIII I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
II K 67/19 2020-11-23
09:00
2 II Wydział Karny Wojciech Michalak
I C 412/20 2020-11-23
10:00
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
I C 530/20 2020-11-23
12:30
X I Wydział Cywilny Joanna Furmanek-Śnitko
II Ka 549/20 2020-11-24
09:00
1 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
II K 80/19 2020-11-24
13:30
VI II Wydział Karny Anita Kowalczyk - Makuła
IV U 201/18 2020-11-24
13:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
II Ko 378/20 2020-11-24
09:00
4 II Wydział Karny Grażyna Jaszczuk
IV U 1022/19 2020-11-24
12:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
IV U 1083/19 2020-11-24
11:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
IV U 12/20 2020-11-24
13:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
I C 262/20 2020-11-24
12:30
X I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
I C 97/20 2020-11-24
09:00
IX I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
II Ka 627/20 2020-11-24
11:00
1 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
II K 549/20 2020-11-24
09:00
1 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
I C 995/20 2020-11-24
11:00
X I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
IV U 1100/19 2020-11-24
10:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
I C 138/20 2020-11-24
13:30
IX I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
I C 1259/16 2020-11-24
15:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I C 12/20 2020-11-24
10:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I C 1126/19 2020-11-24
09:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
V Ca 450/20 2020-11-24
10:00
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Jolanta Hryciuk
IV U 994/19 2020-11-24
12:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
I C 1211/12 2020-11-24
14:00
X I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
V Ca 449/20 2020-11-24
11:00
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Michał Przeworski
II Ko 52/20 2020-11-24
13:00
A II Wydział Karny Anita Kowalczyk Makuła
II K 64/20 2020-11-24
09:00
A II Wydział Karny Anita Kowalczyk - Makuła
IV U 944/19 2020-11-24
09:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
I C 1061/19 2020-11-24
11:30
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
I C 27/20 2020-11-24
11:00
IX I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
IV U 1089/19 2020-11-24
10:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
II Kz 378/20 2020-11-24
09:00
4 II Wydział Karny Grażyna Jaszczuk
I C 1420/19 2020-11-24
14:45
IX I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
II K 636/20 2020-11-24
12:00
1 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
V Kw 449/20 2020-11-24
11:00
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Michał Przeworski
V Kw 450/20 2020-11-24
10:00
B V Wydział Cywilny Odwoławczy Jolanta Hryciuk
I C 178/20 2020-11-24
11:15
X I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
II Ka 636/20 2020-11-24
12:00
1 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
II Ka 547/20 2020-11-24
10:00
1 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
I C 149/20 2020-11-24
12:30
IX I Wydział Cywilny Małgorzata Chomiuk
I C 103/20 2020-11-24
11:00
VIII I Wydział Cywilny Andrzej Kirsch
IV U 941/19 2020-11-24
09:00
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
II Ko2 52/20 2020-11-24
13:00
A II Wydział Karny Anita Kowalczyk Makuła
I C 510/17 2020-11-24
10:00
X I Wydział Cywilny Joanna Kraśnik - Mazurek
IV U 1023/19 2020-11-24
11:30
5 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jerzy Zalasiński
II K 547/20 2020-11-24
10:00
1 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
II K 627/20 2020-11-24
11:00
1 II Wydział Karny Dariusz Półtorak
II K 62/20 2020-11-25
12:00
1 II Wydział Karny Anita Kowalczyk - Makuła
II K 14/20 2020-11-25
09:30
1 II Wydział Karny Wojciech Michalak
II K 24/20 2020-11-25
09:30
1 II Wydział Karny Anita Kowalczyk - Makuła
I Ns 56/20 2020-11-25
14:30
- I Wydział Cywilny Agnieszka Troć
do góry