Biuletyn Informacji Publicznej Konta bankowe Sądu Okręgowego w Siedlcach - Konta bankowe - Sąd Okręgowy w Siedlcach

Sąd Okręgowy w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 12:26

Konta bankowe

Sąd Okręgowy w Siedlcach
ul. Sądowa 2
08-100 Siedlce

Konto dochodów budżetowych – wpisy, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny i kary

NBP O/O w Warszawie
27 1010 1010 0003 0322 3100 0000

WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA MIKRORACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU !!!

Numery mikrorachunków bankowych, na które należy wpłacać grzywny, opłaty sądowe,  koszty i inne należne dochody budżetowe:

I Wydział Cywilny

61101000551123003026000001

II Wydział Karny

34101000551123003026000002

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń

07101000551123003026000003

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

77101000551123003026000004

V Wydział Cywilny Odwoławczy

50101000551123003026000005

Konto sum na zlecenie – zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
94 1130 1020 0013 4406 0420 0002

Konto sum depozytowych – poręczenia majątkowe; wpłaty wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umowy w postępowaniach przetargowych

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
65 1130 1017 0021 1001 2290 0004 PLN

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
38 1130 1017 0021 1001 2290 0005 USD

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
22 1130 1017 0021 1001 2290 0002 EURO

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
49 1130 1017 0021 1001 2290 0001 CHF

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
92 1130 1017 0021 1001 2290 0003 GBP

Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

24 1130 1020 0013 4406 0420 0001

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
34 1130 1017 0013 4406 0420 0007

 

 

 

Metadane

Data publikacji 29.08.2016
Data modyfikacji 29.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Pliszka
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj
©1999-2019 Sąd Okręgowy w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL