Biuletyn Informacji Publicznej KRK - Krajowy Rejestr Karny - Rejestry sądowe - Sąd Okręgowy w Siedlcach

Sąd Okręgowy w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 23.08.2019, 14:53

Rejestry sądowe

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Adres siedziby:

Siedlce ul. 11 Listopada 4

Numer telefonu:

+48 25 631 08 40

Numer faxu:

+48 25 631 08 40, wew. 114

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - 9.00 - 18.00

Wtorek - Piątek - 8.30 -15.30

Lokalizacja:

I piętro, pokój nr 1

ZASADY UZYSKIWANIA INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać:

  • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego,
  • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju.

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdującego się pod poniższym linkiem:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/


OPŁATA ZA WYDANIE INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

OD DNIA 1 LIPCA 2014 R.

- OPŁATA ZA WYDANIE INFORMACJI O OSOBIE
- OPŁATA ZA WYDANIE INFORMACJI O PODMIOCIE ZBIOROWYM

WYNOSI 30 ZŁ

Powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:

  • W FORMIE ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ,
  • GOTÓWKĄ W KASIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB SĄDU,
  • NA RACHUNEK MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 4

00-950 Warszawa

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.


Uwaga

W Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach można nabyć znaki opłaty sądowej za pośrednictwem Samoobsługowego Terminala Płatniczego. Zakup znaków odbywa się jedynie w formie bezgotówkowej.

Zakup znaków sądowych za gotówkę możliwy jest jedynie w kasie znajdującej się w głównej siedzibie Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 lub dowolnym sądzie powszechnym.

 Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, bądź przesłać pocztą.

 Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.


Pliki do pobrania oraz wybrane akty prawne regulujące działalność Krajowego Rejestru Karnego można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, znajdującej się pod poniższym linkiem:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

Metadane

Data publikacji : 30.07.2009
Data modyfikacji : 29.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Pycka, Marta Czarnota-Michalczyk
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj
©1999-2019 Sąd Okręgowy w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL