Sąd Okręgowy w Siedlcach

Zarządzenie Nr 28/2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania wideokonferencji w sądach okręgu siedleckiego.

treść zarządzenia

Zarządzenie Nr 58/17 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Okręgowym w Siedlcach w 2018 roku.

treść zarządzenia


Zarządzenie Nr 16 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Okręgowym w Siedlcach.

treść zarządzenia


Zarządzenie Nr 14 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2016 r. i dnia 27 maja 2016 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Siedlcach.

treść zarządzenia


Zarządzenie Nr 12 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach w sprawie ustalenia dni wolnych w 2015 roku w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela

treść zarządzenia


Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach uchylające zarządzenia w sprawie zwrotu kosztów przejazdów ławnikom, świadkom, biegłym.

zarządzenie Nr 11/2015


Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach w sprawie zasad zwrotu kosztów używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba sądu urzędnikom i pracownikom pozostałym.

zarządzenie Nr 7/2015

załącznik Nr 1


Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach w sprawie zasad zwrotu kosztów używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba sądu sędziemu, referendarzowi, asystentowi sędziego, kuratorowi zawodowemu.

zarządzenie Nr 6/2015

załącznik Nr 1


Zarządzenie Nr 46 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach w sprawie ustalenia dni wolnych w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela

treść zarządzenia


Zarządzenie Nr 27/2014 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach w sprawie ustalenia dnia 24.12.2014r. dniem wolnym od pracy z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 6.12.2014r.

treść zarządzenia

Metadane

Data publikacji : 30.01.2015
Data modyfikacji : 25.04.2019
Obowiązuje od : 01.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes i Dyrektor Sądu
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry