Sąd Okręgowy w Siedlcach

 

Informacja tłumacza migowego o Sądzie Okręgowym w Siedlcach

 

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Sąd Okręgowy w Siedlcach realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu , gdzie znajduje się oznakowanestanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

 2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.
  Usługa dostępna jest po kliknięciu w piktogram
  (Usługa dostępna w przeglądarkach: Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari - system operacyjny macOS, Internet Explorer Edge - tylko Windows 10)


Tłumacz on-line języka migowego jest dostępny w poniższych lokalizacjach:

 1. Sąd Okręgowy w Siedlcach ul. Sądowa 2

  08-100 Siedlce

 2. Sąd Okręgowy w Siedlcach ul. 11 Listopada 4

  08-110 Siedlce

 3. Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych ul. Kazimierzowska 31

  08-110 Siedlce

Zakres informacji udzielanych za pośrednictwem tłumacza on-line  zgodny jest z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019.1141 ze zm.). Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z w/w systemu nie zastępuje tłumacza przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.

 

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie Art. 14. ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Okręgowym w Siedlcach została wyznaczona
Pani Joanna Jabłońska.

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Sądu Okręgowego w Siedlcach, 
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
 • monitorowanie działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Joanna Jabłońska
Koordynator do spraw dostępności
Sąd Apelacyjny w Lublinie
ul. Obrońców Pokoju 1
20-950 Lublin
tel.: +48 81 45 23 367
e-mail: joanna.jablonska@lublin.sa.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 30.07.2020
Data modyfikacji : 07.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kucharski Koordynator ds. dostępności
Osoba udostępniająca informację:
Kucharski Michał Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Karol Stefanowicz

Opcje strony

do góry