Sąd Okręgowy w Siedlcach

https://www.siedlce.so.gov.pl/sos/ogloszenia/aktualnosci/14527,Zarzadzenie-Prezesa-Sadu-w-sprawie-czasowego-wstrzymania-doreczen-realizowanych-.html
2021-12-05, 12:28

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzenie Prezesa Sądu w sprawie czasowego wstrzymania doręczeń realizowanych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego w V Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Siedlcach

Metadane

Data publikacji : 07.10.2021
Data modyfikacji : 03.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Sądu Iwona Pawlukowska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony