Biuletyn Informacji Publicznej Kolegium - Kolegium Sądu Okręgowego - Sąd Okręgowy w Siedlcach

Sąd Okręgowy w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 11.02.2019, 13:19

Kolegium Sądu Okręgowego

 Kolegium Sądu Okręgowego w Siedlcach

Skład: kadencja od 28.09.2015r. do 27.09.2018r.

 1. Iwona Pawlukowska - prezes SO - przewodniczący
 2. Grażyna Jaszczuk -  sędzia SO – członek
 3. Grażyna Orzechowska – sędzia SO – członek
 4. Sabina Orzechowska- sędzia SO – członek
 5. Urszula Szymańska - sędzia SO – członek
 6. Andrzej Okniński - sędzia SR – członek
 7. Sławomir Onisko - sędzia SR – członek
 8. Waldemar Szostek - sędzia SR – członek
 9. Iwona Więckiewicz- sędzia SR – członek

Kolegium sądu okręgowego składa się z ośmiu członków, wybieranych przez zgromadzenie ogólne sędziów okręgu, w tym czterech sędziów sądu okręgowego i czterech sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym, a także z prezesa sądu okręgowego (art. 30 ustawy z dnia 27.07.2001r - Prawo o ustroju sądów powszechnych - j.t. Dz. U z 2016r. poz. 2062 ze zm.)

 Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:

 • na wniosek prezesa sądu okręgowego wyraża opinię o projekcie podziału czynności w sądzie okręgowym i sądach rejonowych, działających w okręgu sądowym, zasad zastępstw sędziów i referendarzy sądowych, a także zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom oraz referendarzom sądowym;
 • przedstawia zgromadzeniu ogólnemu sędziów okręgu opinię o kandydatach na stanowiska sędziów sądów rejonowych;
 • wyraża opinię o kandydatach na wiceprezesa sądu okręgowego i wiceprezesów sądów rejonowych;
 • wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów, wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego, a także funkcji przewodniczących wydziałów i zastępców przewodniczących wydziałów w sądach rejonowych oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji;
 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
 • rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia prezesa sądu okręgowego, odmawiającego zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez sędziego;
 • wybiera zastępcę rzecznika dyscyplinarnego;
 • wyraża opinię o projektach planów finansowych;
 • wyraża opinię w sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości;
 • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki.

Metadane

Data publikacji : 19.04.2011
Data modyfikacji : 02.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Cabaj
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj
©1999-2019 Sąd Okręgowy w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL