Biuletyn Informacji Publicznej Kolegium - Kolegium Sądu Okręgowego - Sąd Okręgowy w Siedlcach

Sąd Okręgowy w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2019, 10:31

Kolegium Sądu Okręgowego

Kolegium Sądu Okręgowego w Siedlcach jest organem tego sądu.

Skład osobowy Kolegium Sądu Okręgowego w  Siedlcach:

Przewodniczący Kolegium : Prezes Sądu Okręgowego Iwona Pawlukowska

Członkowie:

Mirosław Leszczyński - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Siedlcach

Grzegorz Zajączkowski - sędzia Sądu Rejonowego w Garwolinie

Andrzej Okniński - sędzia Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim

Agnieszka Tomasiewicz-Celińska – sędzia Sądu Rejonowego w Siedlcach

Sławomir Onisko - sędzia Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim 

Anna Konieczny - sędzia Sądu Rejonowego w Węgrowie 

Zadania Kolegium Sądu Okręgowego w  Siedlcach:

  1. realizuje zadania określone w ustawie  Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.52) ,
  2. wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków,
  3. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
  4. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r.,
  5. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym,
  6. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki,
  7. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

 

Metadane

Data publikacji : 12.03.2019
Data modyfikacji : 12.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Olszewska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj
©1999-2019 Sąd Okręgowy w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL