Sąd Okręgowy w Siedlcach

Zamówienia publiczne

Data publikacji Opis postępowania Załączniki
25.11.2020 ZP-261-61/20 Dostawa i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego do budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim
23.11.2020 ZP-261-55/20 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim oraz transmisji danych pomiędzy lokalizacjami Sądu Okręgowego w Siedlcach”
20.11.2020 Zpn-261-4/20 Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
19.11.2020 ZP-261-58/20 Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31
09.11.2020 ZP-261-52/20 Dostawa centrali telefonicznej dla Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2
30.10.2020 Zpn-261-3/20 Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektów Sądu Okręgowego w Siedlcach, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim
23.10.2020 ZP-261-49/20 Dostawa oraz montaż skanera do prześwietlania bagażu w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach
14.10.2020 ZP-261-48/20 Dostawa wody mineralnej wraz z dzierżawą urządzeń dozujących
06.10.2020 ZP-261-46/20 Dostawa osłon na stoły dla Sądu Okręgowego w Siedlcach
01.10.2020 ZP-261-44/20 Usługa sprzedaży e-znaków sądowych oraz przyjmowania opłat wnoszonych kartami płatniczymi za pomocą samoobsługowego terminala płatniczego
29.09.2020 ZP-261-42/20 Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej
29.09.2020 ZP-261-39/20 Sporządzenie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
29.09.2020 Zpn-261-2/20 Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz dozoru obiektu Sądu Okręgowego w Siedlcach - zamówienie dodatkowe (podobne)
28.09.2020 ZP-261-43/20 Naprawa dachu w budynku C Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2
18.09.2020 ZP-261-37/20 Zakup usługi trzyletniego wsparcia i aktualizacji oprogramowania do wirtualizacji systemu informatycznego.
16.09.2020 ZP-261-36/20 Zakup usługi dwuletniego utrzymania i wsparcia dla oprogramowania do szyfrowania dysków komputerów przenośnych
15.09.2020 ZP-261-35/20 Zakup usługi trzyletniego wsparcia i utrzymania oprogramowania Veeam Backup Essentials Enterprise
15.09.2020 ZP-261-34/20 Naprawy remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
14.09.2020 ZP-261-33/20 Przygotowanie stanowisk ochrony w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2
25.08.2020 ZP-261-30/20 Dostawa oraz montaż 11 klimatyzatorów w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
12.08.2020 ZP-261-29/20 Dostawa 7 szt. niszczarek dla potrzeb Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
24.07.2020 Zpn-261-1/20 Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz dozoru obiektu Sądu Okręgowego w Siedlcach - zamówienie dodatkowe (podobne)
22.07.2020 ZP-261-28/20 Dostawa i montaż mebli w obiekcie Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2
13.07.2020 ZP-261-27/20 Naprawa urządzeń i instalacji sanitarnych w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach
07.07.2020 ZP-261-26/20 Montaż systemów niskoprądowych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach
01.07.2020 ZP-261-25/20 Naprawa kurtyny dymowej oraz elektrozamka w drzwiach napowietrzających hol
25.06.2020 ZP-261-24/20 Wymiana uszkodzonego napędu bramy przesuwnej
19.06.2020 ZP-261-23/20 Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych
22.05.2020 ZP-261-22/20 Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego robót budowlanych w zakresie naprawy wad w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach
06.05.2020 ZP-261-20/20 Utrzymanie w sprawności technicznej systemu bezpieczeństwa kancelarii tajnej
20.03.2020 ZP-261-15/20 Sprzedaż e-znaków sądowych oraz przyjmowanie opłat wnoszonych kartami płatniczymi za pomocą samoobsługowego terminala płatniczego
18.03.2020 ZP-261-14/20 Zakup druków
13.03.2020 ZP-261-4/20 Instalacja wokand elektronicznych w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
12.03.2020 ZP-261-13/20 Dostawa i montaż żaluzji aluminiowych
10.03.2020 ZP-261-12/20 Przechowywanie dowodów rzeczowych zabezpieczonych w toku spraw sądowych
25.02.2020 ZP-261-10/20 Dostawa i montaż mebli
25.02.2020 ZP-261-8/20 Zdalny monitoring elektroniczny kuratorów sądowych
25.02.2020 ZP-261-9/20 Dostawa tonerów i tuszy
19.02.2020 ZP-261-7/20 Serwis zasilacza awaryjnego typu UPS EATON
29.01.2020 ZP-261-3/20 Serwis urządzeń klimatyzacyjnych
29.01.2020 ZP-261-1/20 Dostawa środków czystości dla Sądu Okręgowego w Siedlcach
28.01.2020 ZP-261-2/20 Serwis urządzeń dźwigowych w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
13.12.2019 ZP-261-64/19 Przeglądy oraz usuwanie awarii w dwóch centralach wentylacyjnych w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
22.11.2019 ZP-261-61/19 Naprawa kurtyny dymowej oraz elektrozamka w drzwiach napowietrzających
21.11.2019 Zpn-261-5/19 Świadczenie usługi sprzątania posesji Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz posesji Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim
do góry