Sąd Okręgowy w Siedlcach

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

W związku ze zmianą Zarządzenia Nr 54/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 22 czerwca 2020 r., § 14 zarządza się, co następuje:

 1. Punkt Krajowego Rejestru Karnego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach (zwany dalej punktem KRK) czynny jest w dni urzędowania Sądu w godzinach od 8.00 do 15.00.
 2. Interesanci punktu KRK przyjmowani są wyłącznie pojedynczo.
 3. W pozostałym zakresie zachowana zostaje możliwość uzyskania zaświadczenia o niekaralności na stronach: ekrk.ms.gov.pl z możliwością zasięgnięcia szczegółowych informacji dotyczących składania wniosków do Krajowego Rejestru Karnego na stronie:

  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kontakt-krk

   


  PUNKT INFORMACYJNY KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W SIEDLCACH
  Adres siedziby:         Siedlce ul. 11 Listopada 4
  Numer telefonu:        +48 25 631 08 40
  Numer faxu:              +48 25 631 08 40, wew. 114
  Godziny przyjęć:       Poniedziałek - 9.00 - 18.00
                                   Wtorek - Piątek - 8.30 -15.30
  Lokalizacja:               I piętro, pokój nr 1
  Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach:
  Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdującego się pod poniższym linkiem:
   
  Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:
 • 30 zł – za informację o osobie
 • 30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.
   
  Opłatę uiszcza się w jeden z następujących sposobów (dotyczy wniosków składanych drogą tradycyjną):
 • w formie znaków opłaty sądowej (E-znak),
 • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • gotówką w kasie sądu,
 • na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:
  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa NBP O/O Warszawa
  PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
  Narodowy Bank Polski
  Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa
  (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)
   
  W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.
   
  Informujemy, że od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej funkcjonują wyłącznie w formie elektronicznej.
   
  E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w na ekranie urządzeń mobilnych.
  E-znaki są możliwe do nabycia:
  •        na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/;
  •        w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).
   
  Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie dokonania zakupu E-znaku z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.
  Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy ul. 11 Listopada 4 w Siedlcach, bądź przesłać pocztą.
   

  UWAGA!
  W Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach przy ul. 11 Listopada 4 można nabyć znaki opłaty sądowej za pośrednictwem Samoobsługowego Terminala Płatniczego. Zakup znaków odbywa się jedynie w formie bezgotówkowej.
   
  Ponadto informujemy, iż od dnia 30 października 2020 r. nie jest prowadzona obsługa kasowa w głównej siedzibie Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, w związku z tym nie ma możliwości zakupu znaków sądowych za gotówkę.

  Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do formularza.
   
  Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
   
  Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na podstawie innego dokumentu zawierającego te dane.
   
  W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
   
  Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo.

  Pliki do pobrania oraz wybrane akty prawne regulujące działalność Krajowego Rejestru Karnego można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, znajdującej się pod poniższym linkiem:

Metadane

Data publikacji : 30.07.2009
Data modyfikacji : 05.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Pycka Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry