Sąd Okręgowy w Siedlcach

Zamówienia publiczne

Data publikacji Opis postępowania Załączniki
28.09.2022 ZP-261-33/22 Zakup usługi trzyletniego utrzymania oprogramowania OCR – Abbyy FineReader dla Sądu Okręgowego w Siedlcach
23.09.2022 ZP-261-32/22 Całodobowe monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.
19.09.2022 Zpn-261-3/22 Remont istniejącego Systemu Kontroli Dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.
06.09.2022 ZP-261-31/22 Usługa zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) będącej w posiadaniu Sądu Okręgowego
30.08.2022 ZP-261-29/22 Usługa sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz dla budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim wraz z wykonaniem przeglądu i inwentaryzacji urządzeń gaśniczych w wymienionych obiektach
30.08.2022 ZP-261-30/22 Przeglądy serwisowe, konserwacja oraz usuwanie awarii central wentylacyjnych Swegon oraz agregatów skraplających Alpicair i Emicon zainstalowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2.
19.08.2022 ZP-261-28/22 Dostawa centrali telefonicznej do budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31
11.08.2022 ZP-261-27/22 Usługi odczytu dawek indywidualnych od promieniowania jonizującego przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych oraz przesyłanie kwartalnych raportów z wynikami odczytów dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
22.07.2022 ZP-261-25/22 Przegląd,serwis oraz bieżąca konserwacja systemów elektrycznych w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach, w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim oraz na terenie przyległym
19.07.2022 ZP-261-26/22 Naprawa zestawu hydroforowego w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
30.06.2022 Zpn-261-2/22 Dostawa i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego do budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3
14.06.2022 ZP-261-24/22 Odbiór oraz utylizacja zużytego urządzenia RTG znajdującego się w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31
09.06.2022 ZP-261-23/22 Zakup profesjonalnej usługi tłumacza języka migowego on-line dla Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
25.05.2022 ZP-261-22/22 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącego systemu kontroli dostępu w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
24.05.2022 ZP-261-21/22 Przegląd zestawu hydroforowego w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
12.05.2022 ZP-261-20/22 Przegląd zestawu hydroforowego w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
27.04.2022 ZP-261-19/22 Naprawa spłuczek w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
26.04.2022 ZP-261-18/22 Zakup i dostawa druków dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
14.04.2022 ZP-261-16/22 Remont istniejącej instalacji niskoprądowej w związku ze zmianą lokalizacji czytelni w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2
06.04.2022 ZP-261-15/22 Zakup aparatów telefonicznych analogowych i cyfrowych dla Sądu Okręgowego w Siedlcach
31.03.2022 ZP-261-13/22 Świadczenie usług zdalnego monitoringu elektronicznego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
29.03.2022 ZP-261-14/22 Dostawa, montaż i uruchomienie systemów rejestracji czasu pracy w Sądzie Okręgowym w Siedlcach i Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim w ramach remontu istniejących w budynkach sądów Systemów Kontroli Dostępu
09.03.2022 ZP-261-9/22 Dostawa środków czystości dla Sądu Okręgowego w Siedlcach
07.03.2022 ZP-261-12/22 Usługa przeprowadzki wyposażenia oraz zasobu akt Sądu Okręgowego w Siedlcach
03.03.2022 ZP-261-8/22 Odbiór i zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej będącej w posiadaniu Sądu Okręgowego w Siedlcach
23.02.2022 ZP-261-7/22 Dostawa tonerów, tuszy i bębnów dla potrzeb Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
23.02.2022 ZP-261-5/22 Demontaż istniejącej centrali telefonicznej oraz montaż i konfiguracja nowej centrali telefonicznej w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach
08.02.2022 ZP-261-4/22 Świadczenie usługi w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych central i sieci telefonicznych wewnętrznych w obiektach Sądu Okręgowego w Siedlcach i w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
03.02.2022 ZP-261-3/22 Świadczenie usługi przeglądów oraz usuwania awarii w centralach wentylacyjnych zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
27.01.2022 ZP-261-2/22 Świadczenie usługi w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz wykonywanie drobnych napraw
19.01.2022 ZP-261-1/22 Serwis urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
17.01.2022 Zpn-261-1/22 Dostawa i montaż mebli w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2
do góry