Sąd Okręgowy w Siedlcach

Zamówienia publiczne

Data publikacji Opis postępowania Załączniki
14.06.2022 ZP-261-24/22 Odbiór oraz utylizacja zużytego urządzenia RTG znajdującego się w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31
09.06.2022 ZP-261-23/22 Zakup profesjonalnej usługi tłumacza języka migowego on-line dla Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
25.05.2022 ZP-261-22/22 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącego systemu kontroli dostępu w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
24.05.2022 ZP-261-21/22 Przegląd zestawu hydroforowego w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
12.05.2022 ZP-261-20/22 Przegląd zestawu hydroforowego w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
27.04.2022 ZP-261-19/22 Naprawa spłuczek w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
26.04.2022 ZP-261-18/22 Zakup i dostawa druków dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
14.04.2022 ZP-261-16/22 Remont istniejącej instalacji niskoprądowej w związku ze zmianą lokalizacji czytelni w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2
06.04.2022 ZP-261-15/22 Zakup aparatów telefonicznych analogowych i cyfrowych dla Sądu Okręgowego w Siedlcach
31.03.2022 ZP-261-13/22 Świadczenie usług zdalnego monitoringu elektronicznego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
29.03.2022 ZP-261-14/22 Dostawa, montaż i uruchomienie systemów rejestracji czasu pracy w Sądzie Okręgowym w Siedlcach i Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim w ramach remontu istniejących w budynkach sądów Systemów Kontroli Dostępu
09.03.2022 ZP-261-9/22 Dostawa środków czystości dla Sądu Okręgowego w Siedlcach
07.03.2022 ZP-261-12/22 Usługa przeprowadzki wyposażenia oraz zasobu akt Sądu Okręgowego w Siedlcach
03.03.2022 ZP-261-8/22 Odbiór i zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej będącej w posiadaniu Sądu Okręgowego w Siedlcach
23.02.2022 ZP-261-7/22 Dostawa tonerów, tuszy i bębnów dla potrzeb Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
23.02.2022 ZP-261-5/22 Demontaż istniejącej centrali telefonicznej oraz montaż i konfiguracja nowej centrali telefonicznej w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach
08.02.2022 ZP-261-4/22 Świadczenie usługi w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych central i sieci telefonicznych wewnętrznych w obiektach Sądu Okręgowego w Siedlcach i w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
03.02.2022 ZP-261-3/22 Świadczenie usługi przeglądów oraz usuwania awarii w centralach wentylacyjnych zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
27.01.2022 ZP-261-2/22 Świadczenie usługi w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz wykonywanie drobnych napraw
19.01.2022 ZP-261-1/22 Serwis urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
17.01.2022 Zpn-261-1/22 Dostawa i montaż mebli w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2
do góry