Sąd Okręgowy w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 23.09.2020, 11:54

KASA SĄDU OKRĘGOWEGO W SIEDLCACH CZYNNA od 4 czerwca 2020r. w godz. od 9 00 do 14 00 do odwołania. Kasa przyjmuje opłaty gotówkowe. Opłaty można uiszczać również przelewem lub przekazem pocztowym na rachunki bankowe  bądź za pośrednictwem portalu e-płatności .

Biuro Podawcze Sądu czynne jest w dni urzędowania Sądu w godzinach od 830 do 1530 .

Istnieje również możliwość złożenia pisma w skrzynce podawczej wystawionej w dni i godziny urzędowania Sądu przy wejściu głównym do budynku Sądu.  Skrzynka podawcza jest opróżniana w każdy dzień roboczy o godz. 1500. Osoba zainteresowana potwierdzeniem złożenia korespondencji przez skrzynkę podawczą umieszcza na kopercie zewnętrznej adnotację „POTWIERDZENIE" i wpisuje swój adres e-mail

Sąd Okręgowy w Siedlcach jest sądem powszechnym.

Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.

Wydziały Sądu Okręgowego w Siedlcach

Sąd Okręgowy w Siedlcach obejmuje swoim obszarem właściwości 6 sądów rejonowych:

  1. Sąd Rejonowy w Garwolinie,
  2. Sąd Rejonowy w Łukowie,
  3. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim,
  4. Sąd Rejonowy w Siedlcach,
  5. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim,
  6. Sąd Rejonowy w Węgrowie.

KONTAKT:

Sąd Okręgowy w Siedlcach
ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce

Godziny urzędowania (poniedziałek- piątek): 8.00 - 16.00
Sekreteriaty wydziałów przyjmują interesantów:
9.00-18.00 (poniedziałek)
8.30-15.30 (wtorek-piątek)
 

BOI - Biuro Obsługi Interesanta I Wydziału Cywilnego

telefon +48 25 640 78 41;
e-mail: boi@siedlce.so.gov.pl
 
Centrala Sądu: +48 25 640-78-00; +48 25 640-78-01
e-mail: poczta@siedlce.so.gov.pl

MAPA LOKALIZACJI SĄDU OKRĘGOWEGO W SIEDLCACH

do góry